Lidl aast op plek in centrum Ridderkerk

25 October 2020, 12:57 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
De locatie in het centrum waar Lidl zich wil vestigen. De laad- en losplaats is rechts aan de Ridderstraat.

door Geert van Someren

Supermarktketen Lidl wil een nieuwe, grote vestiging openen in het winkelcentrum van Ridderkerk. Lidl onderhandelt daar al geruime tijd over met de verhuurder en is in gesprek met de gemeente. Het gaat om een locatie in het deel Ridderhof 2. Groot voordeel van deze plek is een reeds aanwezige laad- en losplaats aan de achterkant van het gebouw in de Ridderstraat. Een ander voordeel is dat een belangrijke stap wordt gezet om de leegstand van winkels tegen te gaan. Er is op de locatie voldoende ruimte om te voldoen aan de landelijke eis van de supermarktketen dat een vestiging minimaal 2.200 vierkante meter groot moet zijn.

Die minimale oppervlakte kan bij de huidige vestiging aan het Vlietplein in Drievliet niet worden gehaald. Het plan was dat Lidl daar wilde uitbreiden na de geplande sloop van de sporthal. Die is echter door de gemeente omgezet in een grootschalige renovatie. Nu wil Lidl de vestiging op termijn sluiten. Dezelfde eis voor de minimale oppervlakte leidde vorig jaar wel tot een verbouwing van de Lidl supermarkt in Bolnes. Daarbij werd onder andere een meter afgesnoept van de overdekte galerij.

Als het plan doorgaat, resulteert dat in drie supermarkten in het centrum. De Lidl komt dan ongeveer tussen de Albert Heijn en de Jumbo te liggen.

Parkeren
Tot een handtekening is gezet door zowel de verhuurder als de huurder, praat Ridderkerks wethouder Henk van Os uitsluitend uit in termen als “een grote partij die zich wil vestigen in het winkelcentrum”. In schriftelijke vragen aan het college van B&W merkt de PvdA op gehoord te hebben, dat de partij zich alleen zou willen vestigen in het centrum indien gratis parkeren wordt ingevoerd. “Over het parkeerbeleid en het standpunt van de gemeente is al in een vroeg stadium met deze partij gesproken”, antwoordt het college. “Dit heeft hen er niet van weerhouden verder te spreken en onderhandelen met de verhuurder. Gratis parkeren is dan ook niet de primaire reden voor het uitblijven van een akkoord tussen de beide partijen”.

Het college merkt op dat “de onderhandelingen tussen de verhuurder en de potentiele huurder duren langer dan de verhuurder zelf had voorzien en de gemeente eerder was medegedeeld. De locatie Ridderkerk is onderdeel van een meer omvattende overeenkomst tussen de beide partijen”.