Levendig debat in gemeenteraad over participatie

26 May 2023, 17:24 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
De gemeenteraad heeft donderdagavond voor de eerste keer onder voorzitterschap van de nieuwe burgemeester Marco Oosterwijk vergaderd.

door Geert van Someren
 
De behandeling van een rapport van de Ridderkerkse Rekenkamer over participatie en de Omgevingswet leidt donderdagavond tot een zeer levendig en inhoudelijk debat in de gemeenteraad. De conclusie van wethouder Kees van der Duijn Schouten is dat er nog veel valt te doen op dat gebied.
“We nemen twaalf van de dertien aanbevelingen van de Rekenkamer over. Daarmee geven we volmondig toe dat het beter kan en moet”, zegt de wethouder. Een van de conclusies in het rapport is dat participatie, mits het op de juiste wijze gebeurt, het vertrouwen in de gemeente vergroot.
 
Wijkoverleggen
Burger op 1 en PvdA/GL zien nog steeds een belangrijke rol voor de wijkoverleggen. Die overleggen zijn eerder eenzijdig door het college van B&W opgeschort. Gerard Verweij (SGP) over de participatie: “Het is vaak niet meer dan het inventariseren van wensen, waarbij het doorgaans niet mogelijk is om iedereen tevreden te stellen. Verwachtingsmanagement is essentieel. Daar moet aandacht voor zijn bij de invulling van de wijkparticipatie”.
 
Meebeslissen
Onder andere Michel Borst van de VVD vindt het van het belang dat inwoners kunnen meebeslissen. Petra van Nes van Burger op 1 wijst op het succes daarvan bij de Botterhof. Erna de Wolff (CU) denkt dat het nog te vroeg is voor meebeslissen. “We moeten daar naar toe groeien”. Wethouder Van der Duijn Schouten: “Er zijn projecten waar meebeslissen wel kan. Maar er zijn er ook waar het niet kan, omdat de belangen tegenover elkaar staan”. Hij geeft als voorbeeld het geluidscherm langs de A16/A15 bij West.
 
Geslaagd
Op de vraag wanneer participatie geslaagd is, antwoordt Verweij: “Zou dat dan niet zijn op het moment dat de gemeenteraad in staat is om de inbreng van alle betrokkenen om te zetten in representatief beleid”. Van Victor Mijnders (CDA) komt de suggestie om een nulmeting te doen, voor over enige tijd een ander participatiebeleid wordt ingevoerd.
 
Niet deelnemen
Aan het debat nemen de grootste fractie Partij 18Plus en Leefbaar Ridderkerk niet deel. Karin Kayadoe van LR: “Dit is niet het sterkste rapport van de Rekenkamer”. Lucien Westbroek van 18Plus: “De kwaliteit van het onderzoek is zorgwekkend. We moeten geen waarde hechten aan de aanbevelingen”. Dat is iets waar het college van B&W dus anders over denkt. Ze zeggen beiden te wachten met de discussie, tot later dit jaar wethouder Fleur Stip met een startnotitie komt voor het nieuwe participatiebeleid.