Leden waterschap lopen weg uit vergadering

22 September 2022, 20:09 uur
Lokaal
mainImage
Waterschap Hollandse Delta
Het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. De collegeleden zijn (van links naar rechts op de foto) heemraad Joke Geldhof, dijkgraaf Jan Bonjer, secretaris-directeur Simone Steendijk, heemraad Henk van der Drift en heemraad Dorenda Gerts. De functie van dijkgraaf is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De heemraden zijn vergelijkbaar met wethouders.

door Geert van Someren

Een deel van de leden is woensdagavond weggelopen uit de verenigde vergadering van het Waterschap Hollandse Delta. Zij zijn het niet eens met een voorstel om het vergadersysteem aan te passen. Dat voorstel kwam van de grootste partij Waterschapspartij Hollandse Delta, Hollandse Delta Natuurlijk, SGP en de zogenoemde geborgde zetels van ‘gebouwd’ (hoofzakelijk bedrijven) en ‘ongebouwd’ (hoofdzakelijk boeren).

Door massaal weg te lopen uit deze vergadering was in de vergadering geen quorum meer aanwezig, waardoor de vergadering geschorst moest worden. Binnen tien dagen moet volgens het reglement een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Dan wordt opnieuw over het voorstel 'gestemd'. De aanpassing was een voorstel om de zogeheten oordeelsvormende vergadering te splitsen in thema’s zoals financiën, omdat die nu vaak tot laat in de avond uitlopen.

Oud zeer
De indieners van het voorstel kunnen op een meerderheid rekenen. Bij de blijvers in de vergadering is te horen dat ‘oud zeer’ de kop op heeft gestoken. Het voorstel is opgesteld door onder andere de partijen van de oud heemraden, die in 2021 zijn weggestuurd. Hun partijen voeren nog altijd de boventoon in het bestuur van het Waterschap.