mainImage

Laatste loods van Smit Slikkerveer moet monument worden

De loods ligt pal aan de rivier de Noord (zie pijl).
23 januari 2023, 18:02 uur
Lokaal

door Geert van Someren
 
Het Ridderkerks college van B&W wil de enige loods die nog herinnert aan het bedrijf Smit Slikkerveer aanwijzen als gemeentelijk monument. Loods Y6 de laatste van in totaal circa dertig loodsen die daar stonden. Deze loods is ontsnapt aan sloop omdat het op een ander perceel staat dan de andere loodsen. De Nederlandse Staat is de eigenaar. Dat staat in een brief die het college heeft gestuurd aan de gemeenteraad.
Bekeken wordt of het terrein met de loods deel kan uitmaken van de gebiedsvisie Rivieroevers. Dat zou dan kunnen in de vorm van een wandelpad. De aanbeveling voor het aanwijzen van de loods als gemeentelijk monument is afkomstig van cultuurhistoricus Johanna van Doorn, die de cultuurhistorische waarde heeft onderzocht.
 
Plaats van herinnering
"Loods Y6 is een plaats van herinnering, het enige overblijfsel van de N. V. Elektrotechnische Industrie in Slikkerveer. Als bedrijf had Smit Slikkerveer een enorme invloed en is het van betekenis geweest niet alleen voor Ridderkerk maar ook in binnen- en buitenland. De loods is daarom van grote betekenis als laatste restant van het verdwenen ensemble van Smit Slikkerveer”, zo staat onder andere in haar rapport.
 
Jaren vijftig
De loods stamt uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Tussen de Veerweg en de loods zal dit jaar een groot distributiecentrum worden gebouwd door Panattoni Nederland. Het is nog onduidelijk hoe daarna de loods bereikbaar zal zijn. Op dit moment is de loods Y6 niet publiek toegankelijk of bereikbaar.
 


Foto: Google Earth