Ridderkerks Dagblad | Komende vier jaar fors meer geld van het Rijk  
mainImage

Komende vier jaar fors meer geld van het Rijk  

Het college van B&W zoals het te zien was in het gemeentelijke informatieblad Blauwkai bij de presentatie van de begroting. De toen al blije gezichten, zullen nu nog wel meer stralen. In het midden burgemeester Anny Attema. Links daarvan v.l.n.r. de wethouders Japenga, Oosterwijk en Franzen. Rechts van haar v.l.n.r. gemeentesecretaris Henk Klaucke en de wethouders Meij en Van Os.
13 oktober 2021, 15:41 uur
Lokaal

Door Geert van Someren
 
De gemeente Ridderkerk ontvangt de komende vier jaar fors meer geld van de rijksoverheid dan waar in september bij het opstellen van de begrotingen op werd gerekend. Bij elkaar gaat het om een bedrag van circa 9,3 miljoen euro. Dat blijkt uit informatie die het college van B&W heeft gestuurd aan de gemeenteraad, in de aanloop naar de behandeling op donderdag 4 november van de begroting voor 2021.
Door het extra geld is het financieel resultaat op de komende vier jaarbegrotingen omhoog gegaan. Het geeft het volgend jaar na de verkiezingen nieuw te formeren college van B&W meer armslag voor eventueel nieuw beleid. Het verwachte positief resultaat voor volgend jaar is gestegen van bijna 1,9 miljoen naar ongeveer 4,5 miljoen euro. Het negatief begrote saldo van -216.200 euro in 2023 laat nu een positief bedrag van iets meer dan 1,8 miljoen euro zien.
 
Ongewenst
Het college maakt in een toelichting wel een kanttekening bij de stijging. “Hoewel hier sprake is van een fors voordeel bevestigt dit ook dat de grote fluctuaties in gemeentebegrotingen als zodanig ongewenst zijn: de begrotingsrealiteit is te veel afhankelijk van deze periodieke en sterk fluctuerende bijstellingen. Gemeenten leggen daar terecht de vinger bij”, aldus het college. Inmiddels wordt daar op rijksniveau aan gewerkt om dat te voorkomen.
 


Foto: Gem. Ridderkerk