Is distributiecentrum Panattoni toch nog te stoppen?

24 January 2023, 15:42 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren / Panattoni
Het raadslid Jeroen Rijsdijk. Kader: een impressie van 2½ jaar geleden hoe het distributiecentrum er gaat uitzien.

door Geert van Someren

De fractie van PvdA/GroenLinks in de Ridderkerkse gemeenteraad vraagt zich af of het mogelijk is de bouw van het 40.000 vierkante meter tellende distributiecentrum van Panattoni aan de Ringdijk in Slikkerveer alsnog te voorkomen. Juridisch is dat niet meer mogelijk. Aan de andere kant is het wel zo dat de plannen inmiddels tweeëneenhalf jaar oud zijn. Er is sloopwerk uitgevoerd, maar vooralsnog wordt geen aanstalten gemaakt om met de bouw van het distributiecentrum te starten, zo constateert het raadslid Jeroen Rijsdijk in schriftelijke vragen aan het college van B&W.

Rijsdijk wil onder andere weten wat de reden is dat nog niet is gestart met de bouw. Hij vraagt zich af of in de afgegeven vergunning een einddatum staat. En als dat het geval is, of het dan mogelijk is de bouw van het distributiecentrum tegen te houden door tijdig een voorbereidingsbesluit met gebruikswijzigingsverbod tot een bestemmingsplanwijziging of nieuw bestemmingsplan te nemen.

Bogenda
Rijsdijk wil verder weten of het college inmiddels wel afdoende maatregelen heeft genomen om andere ongewenste bouw tegen te kunnen houden. Hij noemt in dat verband de locatie van het ernaast gelegen scheepsreparatiebedrijf Bogenda. In de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie rivieroevers staat dat daar maximaal 200 woningen moeten komen. Het raadslid vraagt of dat nog wel kan met een distributiecentrum als buren.

Verkeerstafel
Hij wil ook weten hoe het staat met de verkeerstafel die het college voor ogen had. Met name gaat dat over oplossingen voor de verkeersoverlast die Panattoni als distributiecentrum mogelijk gaat veroorzaken en de geluidsoverlast door laden en lossen. Rijsdijk vraagt hoe vaak het college sindsdien met de betreffende inwoners heeft gesproken.