Inspirerende kennisbijeenkomst over toekomst Hollandse delta

20 November 2023, 09:51 uur
Lokaal
mainImage
Waterschap Hollandse Delta

Ruim 70 bestuurders uit gemeenten, waterschappen en andere gebiedspartners kwamen afgelopen woensdagochtend in het waterschapshuis in Ridderkerk samen om kennis en inspiratie op te doen over de toekomst van de Hollandse delta.

Tijdens deze editie van de ‘De Hollandse delta spreekt’, een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door het waterschap, pleitten gastsprekers Han Meyer en Maarten Kleinhans voor het belang van een perspectiefwissel. Vervolgens gingen zij in gesprek met de aanwezigen over hoe om te gaan met de ruimtelijke indeling van de Hollandse delta.

Belang ander perspectief
Kleinhans lichtte toe dat de Hollandse delta van origine eigenlijk een moeras is en geen delta. Daarop volgde een oproep om het gebied van waterschap Hollandse Delta meer als moeras te gaan beschouwen. Ook riepen de sprekers op om vanuit een langetermijn perspectief naar de opgaven te kijken. Bijvoorbeeld bij bodemdaling en bij de aanpak van het zoetwatervraagstuk, waarbij het van belang is om het zoute water meer terug te dringen. Dat vraagt om een grootschalige systeemverandering en het maken van ruimtelijke keuzes. De gastsprekers verduidelijkten hoe natuurlijke buitendijkse sedimentatie een belangrijke rol kan spelen bij dit soort nodige veranderingen. In het gebied van de Hollandse delta kan dat idee volgens zowel Meyer en Kleinhans worden toegepast door de Nieuwe Waterweg te verondiepen.

Advies voor kabinet
Maarten Kleinhans, hoogleraar aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht en Han Meyer, emeritus Hoogleraar Stedenbouwkundig Ontwerpen aan de TU Delft waren eensgezind in hun advies aan het kabinet: "Water en bodem sturend moet prioriteit nummer 1 zijn voor het nieuwe kabinet."Kleinhans vulde aan: “We gaan nog heel veel onaangename verrassingen krijgen.” Daarmee doelde Kleinhans op de toename van weersextremen. “Daarom is het belangrijk dat water en bodem sturend ook in de wet verankerd wordt, en dat die wet rekening houdt met zulke verrassingen."

Complexe vraagstukken
“Ik maak mij wel zorgen over het feit dat het klimaat als urgent thema voor de verkiezingen niet meer bovenaan staat. Het klimaat moet leidend zijn omwille van de volgende generaties,” vulde Han Meyer aan. “Dit zijn complexe vraagstukken, maar het is ook belangrijk om niet te lang in die complexiteit te blijven hangen. Soms moeten we het juist simpeler maken om verder te komen.”

Veranderende rol waterschappen
Jan Bonjer, dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta, vertelde over de veranderende rol van waterschappen en hoe deze rol steeds belangrijker wordt. De ochtend liet zien dat samenwerking met gebiedspartners en integraliteit de sleutel zijn tot succes. Een van de gasten: “Goed om te zien dat het waterschap dit actief organiseert, het is belangrijk om deze gesprekken enerzijds als tafel te faciliteren en tegelijkertijd meer zelf aan de tafelgesprekken deel te nemen.”