mainImage

In Ridderkerk wonen circa 1.500 arbeidsmigranten

24 december 2020, 14:01 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Van de 3.000 arbeidsmigranten die naar schatting wonen in de drie BAR-gemeenten, huisvest Ridderkerk er ongeveer de helft. Het aantal arbeidsmigranten dat officieel is ingeschreven als woonachtig in Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk is met ongeveer 1.000 inwoners veel lager.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Adviesbureau Companen heeft uitgevoerd in de BAR-gemeenten. In het rapport staat wel een voorbehoud: “Veel cijfers zijn gebaseerd op aannames van de onderzoekers, aangezien formele cijfers in veel gevallen ontbreken. Niet alle arbeidsmigranten zijn geregistreerd”.

Het bureau heeft ook uitgezocht dat in 2018 in totaal ongeveer 3.600 arbeidsmigranten werken in de drie gemeenten. In 2010 waren dat er nog maar 1.300. Dat betekent dat het aantal migranten met 14% per jaar is toegenomen, aldus het rapport. De verwachting is dat de komende tien jaar er nog eens 1.600 arbeidsmigranten bijkomen.

Aantal migranten stijgt
Veel bedrijven in de regio Rotterdam zetten in toenemende mate arbeidsmigranten in om aan de groeiende arbeidsvraag te voldoen. Bijna de helft van deze migranten werkt via een uitzendbureau. Weliswaar neemt de robotisering toe, maar ondanks dat zal het aantal migranten stijgen. Met name de sector die zich bezig houdt met de agroindustrie (Vers en Food) biedt veel werkgelegenheid. Dat betreft de bedrijventerreinen Veren Ambacht in Ridderkerk, Barendrecht Oost en het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk.

Goedkopere huurhuizen
Binnen de drie gemeenten is Ridderkerk aantrekkelijk als plaats om te wonen vanwege de gemiddeld goedkopere huurhuizen, stelt het onderzoeksbureau. Companen concludeert dat er op dit moment voldoende huisvesting is. Wel is het aanbod op de woningmarkt vaak niet in overeenstemming met de vraag. Dat leidt soms tot verdringing en ongewenste huisvesting, zoals verkamering van reguliere woningen, het wonen in of bij bedrijfsgebouwen en het wonen op vakantieparken.

Woonvisie
Het Ridderkerks college van B&W heeft in aan de gemeenteraad laten weten dat het onderzoek wordt meegenomen in de komend jaar op te stellen Woonvisie. “Daarbij is het belangrijk dat de huisvesting van deze doelgroep naast de huisvesting van andere doelgroepen wordt gezet en hierin een balans wordt gezocht. Er zijn namelijk ook andere doelgroepen op de woningmarkt die tijdelijk en snel woonruimte zoeken”, aldus het college