Ridderkerks Dagblad | Iets meer dan 3% in de bijstand in Ridderkerk
mainImage

Iets meer dan 3% in de bijstand in Ridderkerk

Financieel wethouder Marco Oosterwijk over de extra inzet op het verminderen van het aantal inwoners in de bijstand: “Het gaat niet alleen om de kosten, maar ook om het doel dat er mee is gediend”.
16 september 2021, 09:42 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Een van de gevolgen van corona is, dat het aantal inwoners in Ridderkerk stijgt dat aan moet kloppen bij de gemeente voor bijstand. Op dit moment gaat het om ongeveer 1.460 mensen, iets meer dan drie procent van de bevolking. Voor het bevorderen van de uitstroom naar werk is meer geld nodig. De gemeente trekt daar 600.000 euro voor uit. Dat staat in de begroting voor 2022, die het college van B&W recent heeft gepubliceerd.

Door de extra inzet op reïntegratie verwacht het Ridderkerks college dat het extra budget in vijf jaar gefaseerd volledig kan worden afgebouwd. In de begroting staat verder dat het college verwacht dat het uitkeringsbestand volgend jaar met 22 bijstandsontvangers zal dalen.

Signalen
De reden van die verwachtte daling is het gevolg van de verwerking en opvolging van (fraude)signalen, zo staat in de begroting. Dit levert een structurele besparing op. Daarnaast is de verwachting dat de opvolging van de signalen zal leiden tot het opleggen van 158 maatregelen. Ook dat bespaart structureel geld.

Ervaringsgetallen
Financieel wethouder Marco Oosterwijk merkt desgevraagd op dat het niet alleen om de kosten gaat, maar ook om het doel dat er mee is gediend. “Het gaat om ervaringsgetallen. Die kunnen ook minder of meer zijn. Ook kan het zijn dat andere ontwikkelingen er invloed op hebben”.


Foto: Geert van Someren