Henk van Os wilde niet met twee raadsleden samenwerken

14 May 2022, 11:30 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
De zojuist door de gemeenteraad gekozen wethouders worden beëdigd door burgemeester Attema. V.l.n.r. Edward Piena, Peter Meij, Kees van der Duijn Schouten, Fleur Stip en Henk van Os. Kader: Zoon Roel (11) steekt tijdens de stemming zijn vader Van der Duijn Schouten een helpende hand toe met het inleveren van een stembriefje bij de bode en zorgt daarmee voor een vrolijke noot in de raadszaal.

door Geert van Someren

Het donderdagavond tijdens een raadsvergadering met een feestelijk tintje nieuw gekozen Ridderkerks college van B&W kan aan de bak. Vrijdagmorgen zijn de posten verdeeld tussen de vijf wethouders, die in tegenstelling tot het vorige college, allemaal hun werk full time doen. Het aantal stemmen – en daarmee de steun – die de nieuwe wethouders krijgen in de gemeenteraad varieert nogal. Waar Edward Piena er 25 van de 29 krijgt, moet Fleur Stip het met 17 briefjes van raadsleden doen.

Tijdens het debat in de stampvolle raadszaal geeft formateur Henk van Os van verkiezingswinnaar Partij 18Plus toe dat hij op voorhand met twee raadsleden niet wilde samenwerken, omdat die op sociale media de afgelopen raadsperiode tekeer gingen tegen hem en tegen zijn partij.

Niet luisteren
EVR-raadslid Cora van Vliet formuleert het helder: “Wij vinden dat het echt niet kan dat Van Os vanwege personen niet met sommige partijen wil samenwerken. Een echte professional kan met iedereen samenwerken. Er is niet geluisterd naar de kiezers”. Petra van Nes van Burger op 1: “De samenstelling van de coalitie doet geen recht aan de verkiezingen”. Van Os merkt vervolgens op dat hij aan de relatie met de twee raadsleden wil gaan werken.

ChristenUnie
Met name is aan de ChristenUnie geen recht gedaan, zo vindt de oppositie. Daar waar CDA en VVD als verliezers van de verkiezingen toch mochten meedoen aan de coalitie, liet Van Os winnaar CU dit keer (na twee raadsperiodes) vallen. Van Os: “Ik wil wegblijven van de suggestie dat we niet met de ChristenUnie zouden willen samenwerken”. CU-fractievoorzitter Robert Kooijman begrijpt er niets van: “Ik hoop niet dat dit het voorbeeld is hoe het college met participatie wil omgaan”.

Twee punten
Van Os benadrukt twee aandachtspunten voor het college. Meer (huur)woningen voor Ridderkerkers en “doorpakken” op veiligheidspunten zoals ondermijning en jongeren met wapens. In het debat wordt ook duidelijk dat het nieuwe college op diverse punten afstand neemt van wat in de vorige periode na onderzoeken is ingezet. Dat gaat bijvoorbeeld over het invoeren van eenrichtingsverkeer op de centrumring, de bestemming van de voormalige huishoudschool en het Oosterpark. Nieuw is dat het college toe wil naar één adviesraad voor de zorg in Ridderkerk.