mainImage

Grond op Nieuw Reijerwaard nog steeds in trek

Inmiddels is voor circa driekwart van de iets meer dan negentig hectare een koper gevonden.
13 mei 2022, 12:48 uur
Lokaal

door Geert van Someren

De kans is op dit moment reëel dat de realisatie van het agro-bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard uiteindelijk afsluit met een positief saldo of een klein negatief bedrag. Met een waarschijnlijkheid van 90% komt het financieel resultaat van de grondexploitatie uit op een bedrag dat ligt tussen de min 1,37 miljoen euro en een plus van 7,36 miljoen euro.

“Dat is een gunstige ontwikkeling”, zo constateert het Ridderkerks college van B&W in een zienswijze op de begroting 2023 en de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR).

Tweederde verkocht
Nieuw Reijerwaard, dat geheel in Ridderkerk ligt, wordt samen ontwikkeld met Barendrecht en Rotterdam. Bijna tien jaar geleden verliep de verkoop uiterst moeizaam, ondanks toen pionierskortingen van vijftig euro op de verkoopprijs van circa 300 euro per vierkante meter. Na het aantrekken van de economie en het ‘eerste schaap over de dam’ met het bedrijf Van Gelder, was begin dit jaar inmiddels ongeveer tweederde van de 96 hectare uitgegeven, zo blijkt uit de zienswijze. Na 1 januari is daar nog het bouwplan van het Ridderkerks bedrijf Quooker voor 9,1 hectare bijgekomen, wat erop neerkomt dat globaal voor driekwart van de grond nu een koper is gevonden.

Belangstelling
“Het verheugt ons te constateren dat de belangstelling voor kavels op Nieuw-Reijerwaard onverminderd groot is”, aldus het Ridderkerks college. Dat maakt daarbij wel een kanttekening. “Daar staat tegenover dat de huidige economische ontwikkelingen effect zullen hebben op de grondverkopen en de financiering daarvan. De schaarste in grondstoffen en mankracht hebben een prijsopdrijvend effect, waardoor de bouwkosten verder zullen stijgen. Dat maakt dat het belang van gronduitgifte en het tempo waarschijnlijk nog groter is dan in voorgaande jaren”.

Zie ook https://ridderkerksdagblad.nl/lokaal/quooker-koopt-bouwkavel-van-91-hectare-op-nieuw-reijerwaard-


Foto: GRNR / Jan Kok