mainImage

Gemeente gaat aan de slag met snelheidsmetersspaarpot

Zo ziet de snelheidsmeterspaarpot van Q-lite er in de praktijk uit. Inzet: het raadslid Karin Kayadoe (LR) dat de motie indiende. Mede-indieners waren CDA, CU, 18Plus en twee leden van EVR.
25 november 2021, 13:56 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Op diverse plaatsen in Nederland is de snelheidsmeterspaarpot al ingevoerd, maar ook Ridderkerk gaat daar een ‘pilot’ mee doen. Daarmee voort het Ridderkerks college na een jaar alsnog de motie uit van Leefbaar Ridderkerk, die met zeer grote meerderheid vorig jaar in de gemeenteraad is aangenomen. Het principe van de digitale spaarpot is dat automobilisten die zich aan de snelheid houden worden beloond, in plaats van dat hardrijders worden beboet.

“In de praktijk blijkt dat het aantal snelheidsovertredingen met 25% daalt op plaatsen waar de snelheidsmeterspaarpot staat”, zo staat in informatie die het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gezonden. “De organisatie stelt samen met de buurt vast waar het gespaarde geld naar toe gaat zoals bijvoorbeeld speeltoestellen of een AED. Door samen met de buurt te beslissen over de snelheidsmeterspaarpot wordt de saamhorigheid vergroot, waardoor de kans groot is dat de weggebruikers zich aan de juiste snelheid houden. Ervaring leert dat een groot deel van de snelheidsovertredingen door de buurtbewoners zelf wordt gemaakt”.

Vier weken
De snelheidsmeter staat vier weken op een plek. Bekend van de standaard borden die digitaal de gereden snelheid van een passerende auto aangeven, is dat het effect in de loop van de tijd afneemt. Na een aantal weken is de gemiddelde snelheid als voorheen. “Uit ervaringen van gemeenten waar de snelheidsmeterspaarpot een aantal keren is ingezet, blijkt dat er ook tijdens de maatregel een licht effect meetbaar was, maar dat de snelheid weer van ouds werd, na het verwijderen van de spaarpot”, aldus het Ridderkerks college.

Kosten
De kosten van de snelheidsmeterspaarpot liggen voor vier weken op 8.950 euro. “Dat betreft de kosten voor het inzetten van de snelheidsmeter en de overleggen en begeleiding vanuit de organisatie”, zo staat in de informatie aan de raad. “Kosten zoals het gespaarde geld voor de buurt (hoogte is afhankelijk van het doel), een nul en twee meting van de snelheid, het plaatsen en verwijderen van de snelheidsmeter en de organisatie van de bijeenkomst zijn hier niet bij opgenomen”. De totale kosten voor de snelheidsmeterspaarpot kunnen hierdoor oplopen tot een bedrag dat ligt tussen de 10.000 en de 15.000 euro.


Foto: Geert van Someren