Geen specifieke inspraak voor Eneco-miljoenen

22 October 2020, 21:56 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
Marco Oosterwijk is in het college van B&W verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën.

door Geert van Someren

Ridderkerks wethouder Marco Oosterwijk blijkt geen invulling te geven aan zijn toezegging eerder dit jaar, om in gesprek te gaan met de gemeenteraad over de besteding van de miljoenen euro’s die de gemeente incasseerde bij de verkoop van de Eneco-aandelen. In antwoord op een schriftelijke vraag van GroenLinks heeft Oosterwijk geantwoord dat het geld van Eneco is toegevoegd aan de algemene reserve. Het gaat om een bedrag van iets meer dan 46 miljoen euro.

Eerder dit jaar hebben financieel wethouder Marco Oosterwijk en de gemeenteraad afgesproken dat zorgvuldig zal worden overlegd wat Ridderkerk met dat geld wil doen. Het zo maar toevoegen aan de financiële reserves was niet noodzakelijk, werd opgemerkt. Het uitgangspunt was dat de financiële positie van de gemeente ook zonder die miljoenen al gezond was. Wel moest een oplossing worden gevonden voor het na de verkoop wegvallen van het dividend uit de aandelen.

Geen participatie
Een andere vraag van GroenLinks is of het college nog met een participatietraject over de besteding van het geld komt voor inwoners. “Er komt geen participatietraject voor de besteding van de Eneco gelden”, is het antwoord.

De reserves van de gemeente Ridderkerk waren na de 46 miljoen euro van Eneco gegroeid tot boven de 70 miljoen euro. Tijdens de presentatie van de begroting voor 2021 merkte Oosterwijk op dat die de reserves door investeringen de komende jaren zullen dalen naar circa 30 miljoen euro. Hij heeft eerder opgemerkt graag van de gemeenteraad te willen weten wat men minimaal als reserve wil. In het verleden was dat 20 miljoen euro.

Investeringen 15 miljoen
Uit een op 16 oktober gedateerde brief aan de gemeenteraad blijkt dat alleen al volgend jaar het college van plan is iets meer dan 15 miljoen euro te investeren. De meeste investeringen moeten nog afzonderlijk door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Vier investeringen gaan elk op zich de 1 miljoen euro te boven. De grootste investering is met iets meer dan 4 miljoen euro het realiseren van een nieuw onderdak voor het jongerencentrum De Loods/Gooth bij de nieuwbouw van het Gemini College. De renovatie van sporthal Drievliet staat voor 3,45 miljoen euro genoteerd en de ontwikkeling van het Dillenburgplein kost 2 miljoen euro. Ook het geschikt maken van de Vlietlaan voor hoogwaardig openbaar vervoer in de vorm van een snelbus, kost 2 miljoen. Daarvoor kan het college zelf een besluit nemen, omdat het HOV-plan eerder al groen licht kreeg van de gemeenteraad.

Geluidscherm
Eind dit jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over de realisatie van een geluidscherm langs de A15 aan de zuidkant van Ridderkerk. Afhankelijk van de keus voor de hoogte van het scherm, kan dat oplopen tot 8 miljoen euro. Die investering is echter voor na 2021 gepland. In dat jaar staan ook grote investeringen voor schoolaccommodaties in de planning. Dat betreft onder andere de basisscholen De Noord en De Regenboog.