Ridderkerks Dagblad | Forse kritiek op gemeentelijk plan centrumring
mainImage

Forse kritiek op gemeentelijk plan centrumring

In de digitale vergadering spreekt Liesbeth van Vianen (tweede van boven in de rechter rij) namens de winkeliers de leden van de commissie toe.
11 juni 2021, 10:15 uur
Lokaal

door Geert van Someren

De gezamenlijke winkeliers in het Ridderkerkse centrum zijn niet enthousiast over het plan van de gemeente om op het oostelijk deel van de centrumring 1-richting verkeer in te stellen. Dat blijkt donderdagavond tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Bewoners van monumentale panden bij de kruising van de Frans Halsstraat vrezen schade aan hun niet onderheide panden als het busverkeer in noordelijke richting daar naar toe wordt verlegd. Uit hun kritiek blijkt dat ze niet de gelegenheid hebben gekregen om deel te nemen aan de enquête.

Inmiddels staat vast dat de voorkeur van het college van B&W uitgaat naar het eenrichtingverkeer op dat deel van de centrumring. Wethouder Peter Meij: “Het is voor Ridderkerk een ingrijpend verhaal. Alle mitsen en maren moeten nog worden onderzocht”.

Onhoudbaar
Van diverse kanten wordt aangedrongen op uitstel van de besluitvorming. De bewoners van de Verlengde Kerkweg, die wel betrokken zijn bij de planvorming, willen dat juist niet. De verkeerssituatie is daar onhoudbaar. Er wordt te hard gereden. De maximum snelheid van 30 km/u wordt volgens hen niet gehandhaafd en de verkeersveiligheid is in het geding. Het voorstel van uitstel zou wel zijn dat meer duidelijk is wat de gevolgen van de corona pandemie uiteindelijk zal zijn voor het winkelcentrum, zo wordt door diverse raadsleden gesteld.

Busverkeer
De overkoepeling van de winkeliers ziet liever dat de huidige situatie met de noodzakelijke aanpassingen wordt gehandhaafd. Ook het busverkeer zou moeten blijven zoals het is. Daar zit volgens het college van B&W het probleem. In de huidige situatie is er onvoldoende ruimte voor aanpassingen. Kritiek is er ook vanuit de winkeliers op de absolute voorrang die “ten koste mag gaan van de auto”, zoals in het plan staat. “Je kunt nog zulke mooie fietspaden aanleggen, maar als je voor een gezin de weekboodschappen doet bij een supermarkt, kom je natuurlijk met de auto”.

Geen uitstel
Wat betreft de hinder van het busverkeer in de Frans Halsstraat heeft het college van B&W laten weten dat de open verharding van klinkers wordt vervangen een gesloten verharding zoals asfalt. Wethouder Meij in antwoord op vragen van raadsleden: “We moeten de trillingen bij de Frans Halsstraat beperken vanwege de monumenten die daar staan. Lukt dat niet, dan gaat het niet door. Dat pakken we heel serieus op”. Op de vraag of het college bereid is de zaak een jaar uit te stellen, antwoordt Meij: “Dat gaan we niet doen”. In september moet de gemeenteraad een eerste besluit nemen over de centrumring. In november volgt het definitieve besluit.

Zie ook onze eerdere publicatie https://ridderkerksdagblad.nl/lokaal/plan-voor-1-richting-op-groot-deel-centrumring-ridderkerk


Foto: Geert van Someren