mainImage

Fietspaaltjes alsnog weggehaald bij Werfkade

De paaltjes zijn bij de Nieuwe Maas in Bolnes vervangen door een vluchtheuvel. Kader: de oude situatie met drie paaltjes.
5 augustus 2022, 19:25 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Op de dag voordat de fietsersbond landelijk nog eens aandacht vroeg voor het waar mogelijk weghalen van fietspaaltjes, zijn in Bolnes de drie paaltjes in het fietspad tussen de Werfkade en de Ankerplaats verwijderd. Ze zijn vervangen door een vluchtheuvel met daarop twee flexibele palen. Voor fietsers is dat veel minder gevaarlijk en ook is het handiger als er moet worden gewerkt, zoals recent bij de damwand langs de Nieuwe Maas die daar staat.

Niet nieuw
Voor Ridderkerk is de aandacht voor fietspaaltjes niet nieuw. In 2016 heeft de gemeente een rapport opgesteld waarin alle toen 88 locaties met fietspaaltjes in Ridderkerk zijn geïnventariseerd. Per fietspaal is toen bekeken welke moest blijven, welke weg kon en welke moest worden aangepast. Dat laatste kan bijvoorbeeld door een vast paaltje te vervangen door een flexibele of door het aanbrengen van een inleidende ribbelmarkering bij het paaltje.

Begroting
Vorig jaar nog heeft het toenmalige college van B&W in de jaarstukken bij de begroting voor 2022 de tekst opgenomen, dat onnodige paaltjes in fietspaden en op fietsroutes verwijderd moeten worden. Daar is de actie op de Werfkade/Ankerplaats ongetwijfeld een gevolg van. Die paaltjes stonden in het rapport van 2016 overigens nog als ‘blijven’.


Foto: Geert van Someren