mainImage

Ernstige problemen met damwand bij nieuwbouw Riederwerf

De oever van de Nieuwe Maas bij de Riederwerf, waar met een damwand problemen zijn. In kader Jilles Soffree.
4 april 2022, 11:33 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Op dag dat hij afscheid nam als PvdA-lid van de gemeenteraad, heeft Jilles Soffree schriftelijke vragen gesteld over problemen met een damwand bij de Riederwerf in Bolnes die volgens de vragensteller door de projectontwikkelaar van het aannemingsconcern BAM niet goed is aangelegd. Dat is gebeurd bij de oplevering van de vierde van zes bouwfases, enkele jaren geleden.

Soffree: “De damwand helt over; de verankering deugt niet. De damwand is door de projectontwikkelaar in strijd met de door de gemeente verleende omgevingsvergunning gebouwd. Ook spelen er meer zaken die niet correct zijn verlopen. Bewoners hebben de afgelopen jaren veel hinder ondervonden van de wijkende damwand en daarvoor ook kosten moeten maken. Hun tuinen verschuiven met de wijkende damwand mee, hekwerken breken los en terrassen scheuren. Ook de drainage van de damwanden functioneert niet, waardoor het grondwater in de herfst/winter te hoog staat; het water kan niet goed de nieuwe wijk uit”.

Verantwoordelijk
“Hoewel bekend is dat de huiseigenaren geen illegale, falende constructie hebben aangelegd, maar dat zij nu eenmaal als eigenaren wel verantwoordelijk zijn, worden zij door verschillende partijen nu verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van de slechte damwand. De projectontwikkelaar AM heeft lang ontkend dat er fouten waren gemaakt, totdat de vervorming zo ernstig was, dat ontkennen geen optie meer was. De projectontwikkelaar wil echter niet in goed overleg met de huiseigenaren treden, maar wil slechts communiceren via vaststellingsovereenkomsten”, zo stelt Soffree.

Mediation
“De provincie heeft inmiddels een mediationtraject gestart waarbij ook de gemeente en alle andere betrokken overheden en partijen worden uitgenodigd om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De gemeente Ridderkerk heeft ten aanzien van haar bewoners een zorgplicht, wat in dit geval inhoudt, dat zij ervoor zorgt dat bewoners niet de dupe worden van fouten van anderen”, aldus Soffree. “In wezen zijn zij dat nu al wel, vanwege de jarenlange trammelant, zorgen en kosten die de wijkende damwand heeft veroorzaakt. Met name de starre houding van projectontwikkelaar AM jegens bewoners is hierbij aandachtspunt”.

Overdracht
Soffree verzoekt in zijn vragen om een goede overdracht van de zaak naar de opvolger van wethouder Marco Oosterwijk, die zich persoonlijk met de zaak heeft bemoeid en zich voor de bewoners heeft ingezet. Van Oosterwijk is zeker dat hij niet in het nieuwe college van B&W zal terugkomen. Soffree wil onder andere dat wordt geborgd dat dat “de gemeente constructief en oplossingsgericht meewerkt aan de mediation, zodanig dat het belang van de inwoners voorop wordt gesteld”. Ook wil hij dat de gemeenteraad over deze zaak, ook tussentijds, goed wordt geïnformeerd.

Zie ook https://ridderkerksdagblad.nl/lokaal/start-bouw-laatste-woningen-riederwerf-in-april-


Foto: Geert van Someren