mainImage

Dwangsom voor bouwer om bomen te beschermen

De sloop van de flatwoningen aan de Blaak (op de foto links) is stilgelegd door het college van B&W.
24 november 2022, 19:05 uur
Lokaal

door Geert van Someren
 
Het college van B&W heeft onlangs een dwangsom opgelegd aan bedrijf Waal Bouw. De reden is dat de bouwer een op 11 oktober gegeven stilleggingsbesluit voor het slopen van flatwoningen aan de Blaak heeft genegeerd. Met dat stilleggingsbesluit liep het college vooruit op een twee dagen later massaal door de gemeenteraad aangenomen motie van Burger op 1.
“Aan het bouwbedrijf dat bezig is met de sloop van flatwoningen aan de Blaak (1 t/m 95) is een dwangsom opgelegd, om te bereiken dat de kwetsbare bomen van belendende percelen goed worden beschermd. Dat gebeurde niet voldoende, vandaar het stilleggen van het werk en de dwangsom”, zo laat de woordvoerder van het college van B&W desgevraagd weten.
 
7500 euro per keer
De dwangsom is bepaald op 7.500 euro per keer dat het stilleggingsbesluit wordt genegeerd. Dat tot een maximum van 75.000 euro. Per dag kan twee keer een constatering worden gedaan, blijkt uit het door het college van B&W genomen besluit.
 
Instandhouding
De motie in de gemeenteraad is mede ingediend door Partij 18Plus, PvdA/GL, VVD, CDA, EVR en CU. Alle raadsleden stemden voor de motie. “Het voor de instandhouding van het lokaal cultuurhistorisch erfgoed, waaronder de niet onderheide woningen aan de Kerksingel en de daarbij behorende groene zone met volwassen bomen, van belang is dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan”, staat onder andere in de motie.
 
Wooncompas
Wethouder Kees van der Duijn Schouten (SGP) heeft in de gemeenteraad gezegd blij te zijn met de motie. “We voeren hier regelmatig en ook intensief het gesprek over met Wooncompas (de wooncorporatie die opdrachtgever is). Zelfs in die mate dat we afgelopen dinsdag de werkzaamheden onder bestuurlijke dwang hebben stilgelegd omdat het niet ging op de manier zoals het moet, terwijl er al eerder met Wooncompas over was gesproken”.
 


Foto: Geert van Someren