Commissie stelt uitspraak uit over bezwaar sloop Blaakflats

22 November 2023, 17:12 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
De flats wachten al ruim een jaar op het hervatten van de sloop, nadat het college die had stopgezet. In het linkerdeel sluiten de nieuwe grond gebonden woningen aan op de bestaande eengezinswoningen.

door Geert van Someren

De commissie bezwaarschriften heeft de bezwaarmakers tegen het sloopplan van de flats en de daarop volgende nieuwbouw aan de Blaak in het centrum laten weten dat het de uitspraak in de procedure over de bezwaarschriften uitstelt. Het besluit wordt met zes weken verdaagd tot 28 december.

Onduidelijk is wat daarvan de gevolgen zijn voor het al dan niet starten met de sloop. De uitspraak van de commissie is overigens in de vorm van een advies aan het college van B&W.

Binnenzijde
Wooncompas heeft eerder deze maand in een nieuwsbrief laten weten dat de aannemer begin december start met de sloop in de binnenzijde van de portiekflats. Begin volgend jaar gaan dan de twee flatgebouwen tegen de grond. Dat is ruim een jaar nadat de gemeente de sloop heeft stopgezet.

Trillingsmeters
Het tijdschema van Wooncompas in de nieuwsbrief voorzag onder andere in het plaatsen van trillingsmeters bij de naburige niet onderheid monumentale panden in het centrum en een scheefstand meting voor de 20e november. Wooncompas heeft inmiddels laten weten dat het niet de feitelijke plaatsing en meting betreft, maar de voorbereiding erop.

Vergunning laagbouw
Wethouder Kees van der Duijn Schouten heeft twee weken geleden tijdens een commissievergadering laten weten dat de bouwvergunning voor zogeheten grond gebonden nieuwe woningen (laagbouw) door de gemeente wordt afgegeven. Die vergunning was opgeschort in afwachting van een ecologisch onderzoek. Dat is inmiddels afgerond. Er is naast een geactualiseerd onderzoek een specifiek werkprotocol afgestemd met de omgevingsdienst, zo heeft Wooncompas laten weten.