mainImage

Bram-kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs

22 mei 2022, 12:14 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Zeven leerlingen van de Ridderkerkse Stichting Bram gaan met ingang van het komende schooljaar bij de Leeronderneming van het Gemini College lessen krijgen in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een brief die het college van B&W heeft gestuurd aan de gemeenteraad. Het gaat om kinderen met een meervoudige beperking die zorg, begeleiding en onderwijs op maat nodig hebben.

Met uitbreiding naar het voortgezet onderwijs voert het college een bij de algemene beschouwingen in november aangenomen motie uit van Björn Ros van GroenLinks, die mede werd ingediend door de raadsleden Arianne Ripmeester (PvdA) en Petra van Nes (Burger op 1). Achttien van de 29 raadsleden stemden voor de motie. Tegen waren Partij 18Plus, SGP en twee leden van EVR.

Positief
“Het is mooi dat de gesprekken in een positieve sfeer zijn verlopen en tot dit resultaat hebben geleid”, schrijft het college in de brief. “De financiering van het onderwijsdeel voor de groep on het voortgezet onderwijs neemt, naar alle waarschijnlijkheid, samenwerkingsverband Koers VO op zich. Er vinden gesprekken plaats met Stichting Bram over financiering van een docent, een onderwijsondersteuner en een orthopedagoog. Financiering van het zorgdeel vindt plaats op basis van de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg als voorliggende voorziening (WLZ)”.

Voor meer informatie over het werk van de stichting Bram zie https://www.stichting-bram.nl/


Foto: Gemeente Ridderkerk