Ridderkerks Dagblad | Bezwaren tegen IJsselmondse Knoop afgewezen
mainImage

Bezwaren tegen IJsselmondse Knoop afgewezen

Illustratie van het plan voor het aangepaste knooppunt. Wat opvalt, is dat de Verbindingsweg de hoofdroute is tussen Nieuw Reijerwaard (rechts) en het knooppunt met de twee kruisingen.
13 juni 2021, 09:44 uur
Lokaal

door Geert van Someren

Het Ridderkerks college van B&W heeft besloten de bezwaren tegen de reconstructie van de IJsselmondse Knoop af te wijzen. Het besluit om vergunning te verlenen aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard voor de uitvoering, blijft daarmee in stand. Dat blijkt uit de door het Ridderkerks Dagblad opgevraagde correspondentie naar aanleiding van het collegebesluit. Het college neemt daarmee het advies van de gemeentelijke Commissie Bezwaarschriften over.

Het bezwaar is ingediend door twee stichtingen. Dat betreft de Oude Kern Rijsoord en het Nieuw Reijerwaard Comité. Kern van het bezwaar is dat de reconstructie van het druk bereden verkeersknooppunt bij de A15 niet wordt uitgevoerd conform het jaren geleden door de provincie Zuid-Holland opgestelde inpassingsplan voor de realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

Ovonde
De bedoeling was de huidige twee kruispunten te vervangen door een giga rotonde met vier of vijf rijstroken. Probleem van die ovonde is dat verkeer direct bij het oprijden voor een van de vijf richtingen moet kiezen. Dat geeft gegarandeerd problemen die leiden tot onveilige verkeerssituaties, zo is eerder uitgesproken. Daarom is besloten af te wijken van het plan en twee losse kruisingen te handhaven. Bezwaar daarvan is onder andere dat het verkeer dichter bij de woningen aan de Rijksstraatweg komt. Echter volgens de gemeente overschrijdt het geluid niet de maximaal toegestane waarden.

Beroep
De bezwaarmakers kunnen – als ze het niet eens zijn met het gemeentelijk besluit – nog in beroep gaan bij de Rechtbank Rotterdam. Tegen eerdere besluiten die te maken hadden met de aanleg van Nieuw Reijerwaard hebben ze dat gedaan. Volgens de planning zou nog dit jaar worden begonnen worden met de reconstructie van het knooppunt, die nodig is om het extra vrachtverkeer als gevolg van de realisatie van het bedrijventerrein te verwerken.


Foto: GRNR