Ridderkerks Dagblad | Belastingen in Ridderkerk relatief vrij laag
mainImage

Belastingen in Ridderkerk relatief vrij laag

Wethouder Marco Oosterwijk gaat in het college van B&W over de financiën van Ridderkerk, zoals de belastingen.
14 september 2021, 20:31 uur
Lokaal

door Geert van Someren

De lokale belastingen die de gemeente Ridderkerk oplegt aan de inwoners is relatief vrij laag. Van de 57 gemeenten in de provincie Zuid-Holland staat Ridderkerk op een 17e plaats met gemiddeld 785 euro aan woonlasten* voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning. De gestegen afvalstoffenheffing wordt overigens op dit moment nog niet volledig doorberekend door de gemeente.

Inwoners van Capelle (woonlasten 661 euro), Den Haag (664) en Dordrecht (734) zijn bijvoorbeeld goedkoper uit. Daarentegen zijn Rotterdammers (793) net iets duurder uit. Inwoners van de gemeenten Barendrecht (922) en Albrandswaard (1.031), waar Ridderkerk ambtelijk nauw mee samenwerkt, betalen nog meer. Albrandswaard is de op-zes-na duurste gemeente in de provincie wat betreft woonlasten.

Minima

In de begroting voor 2022 heeft het college van B&W het voornemen geuit om het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing voor minima kwijt te schelden. Dat gaat om een bedrag van 310,65 euro voor een meerpersoonshuishouden en 234,36 euro voor iemand die alleen woont. De betreffende inwoners moeten wel – net als de andere Ridderkerkers – met ingang van 1 januari aanstaande 75 cent betalen voor een zak restafval. Ongeveer 1.500 huishoudens in Ridderkerk moeten rondkomen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.

*De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde OZB, de afvalstoffenheffing en de riolering, minus een eventuele heffingskorting.


Foto: Geert van Someren