Al onze bermen worden jaarlijks gemaaid

17 September 2021, 15:17 uur
Lokaal
mainImage
Hollandse Delta

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.
 
Aflevering 21:
 
Al onze bermen worden jaarlijks gemaaid
 
Het maaien van alle bermen in ons beheergebied doet waterschap Hollandse Delta meestal niet zelf. Per regio werken wij samen met plaatselijke aannemers. De manier waarop zij maaien en de planning van de werkzaamheden zijn van tevoren vastgelegd in een maaibestek. Kort maaien, meer gefaseerd maaien en het gemaaide gras een paar dagen langer laten liggen en dan pas opruimen. Zo zorgt het waterschap voor meer duurzaam beheer, biodiversiteit en ecologische verbinding.
 
Ecologische bermen
De ecologisch beheerde bermen zijn inmiddels gemaaid en afgevoerd. Door het maaisel af te voeren, verschraalt de grond wat leidt tot meer biodiversiteit.
 
Klepelen overige bermen
Na 15 juli is er begonnen met het maaiwerk aan de overige bermen. Deze worden ‘geklepeld’. Bij klepelen wordt de bermvegetatie in tegenstelling tot maaien niet afgesneden, maar afgeslagen en gekneusd. Het geklepelde materiaal blijft liggen en wordt niet afgevoerd. Omdat Waterschap Hollandse Delta meer bermen ecologisch wil gaan beheren, zal het aantal bermen dat geklepeld wordt steeds kleiner worden.