mainImage

Afscheid van oude gemeenteraad met twee lintjes

De oude raad voor het laatst in vergadering bijeen. Wel voor het eerst in twee jaar met de zaalindeling van vóór de coronatijd. In kader: burgmeester Attema die de vertrekkende raadsleden Farahnaz Fräser (links) en Peter Kranendonk de koninklijke onderscheiding opspeldt.
29 maart 2022, 13:46 uur
Lokaal

door Geert van Someren

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft maandagavond afscheid genomen van tien van de 29 raadsleden. Twee daarvan zijn koninklijk onderscheiden vanwege hun inzet gedurende drie raadsperiodes van elk vier jaar. Dat betreft Peter Kranendonk (SGP) en Farahnaz Fräser (D66). Of zoals burgemeester Anny Attema officieel zegt: “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, je te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau”.

Alle tien de vertrekkende raadsleden krijgen van de burgemeester een warm afscheidswoord. De redenen waarom ze vertrekken is divers. Sommigen zijn niet herkiesbaar geweest, in een ander geval heeft de partij onvoldoende zetels gehaald en D66 heeft door het ontbreken van een lokale achterban niet meer deelgenomen.

Gezellig
Griffier Johan van Straalen krijgt de lachers op zijn hand met een humoristische terugblik op de afgelopen raadsperiode van vier jaar, met kleding als centraal punt. Na afloop hebben de raadsleden, familie en belangstellenden nog gezellig nagepraat. Woensdagavond is de eerste vergadering van de nieuwgekozen raad. Die begint om 20.00 uur en is toegankelijk voor publiek. De vergadering kan desgewenst worden gevolgd via de website www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.


Foto: Geert van Someren