Aandacht in theatershow aan onderzoek onder vrijwilligersorganisaties

24 November 2023, 09:20 uur
Lokaal
mainImage

Op dinsdagavond 14 november werden tijdens de humoristische en interactieve voorstelling “Rode loper uit, achterdeur dicht’ de resultaten van het onderzoek onder vrijwilligersorganisaties gepresenteerd. Ruim 80 deelnemers hebben de interactieve voorstelling bijgewoond.

Werktheater Durven & Doen liet middels hun interactieve voorstelling zien hoe je vrijwilligers vindt en bindt op een nieuwe manier. In herkenbare sketches werd het vrijwilligersbeleid onder de loep genomen. Hoe werf je als bestuur of vrijwilliger-coördinator? Hoe goed ken je de huidige vrijwilligers? Wat kan er verbeterd worden? En durf je van de geijkte paden af te wijken? Kortom, waar loop je concreet tegenaan en waar wil je heen als organisatie? Hoe zorg je ervoor dat de organisatie (weer) toekomst-proof wordt? Thema’s als motivatie, waardering en inzet talenten stonden in deze voorstelling centraal. Middels hun act werden ook de deelnemers erbij betrokken en vragen aan de organisaties gesteld.

Uit het onderzoek kwam onder andere het volgende naar voren:
- Het aantal vrijwilligers is bij de helft van respondenten stabiel en bij een deel neemt het af of vergrijst. Twee van de drie organisaties willen samenwerken met andere organisaties.
- Organisaties hebben behoefte aan ondersteuning op aantal vlakken. De meeste organisaties geven aan toegankelijk te zijn voor iedereen. Het grootste gedeelte van de vrijwilligers zijn 60+‘ers. Organisaties zoeken liever wat jongere vrijwilligers onder de 60 jaar. Een kwart van de organisaties maakt zich zorgen over hun bestaan op de lange termijn.
- Na deze inspirerende theatershow hebben de besturen van de organisaties en vrijwilliger-coördinatoren in de foyer onder het genot van een hapje en drankje met elkaar gepraat en hun ideeën uitgewisseld.

Facet Vrijwilligerswerk wil in het nieuwjaar een Flex-poule opzetten. Vrijwilligers die zich eenmalig of kort willen inzetten kunnen hier actief zijn. Het is vooral bedoeld om evenementen en kortdurende activiteiten te ondersteunen.