808 meldingen bijplaatsen afval in twee jaar tijd

11 February 2024, 18:12 uur
Lokaal
mainImage
Geert van Someren
Bijplaatsingen zijn aan de orde van de dag. Kader: het raadslid Victor Mijnders.

door Geert van Someren

Sinds 1 januari 2022 zijn bij de gemeente 808 meldingen ontvangen over bijplaatsingen van afval bij containers en van illegale stortingen. Plaatsen waar dat vaak gebeurt, aangeduid als hotspots, zijn de Rembrandtweg, Hollandsestraat hoek Beatrixstraat, dr. Colijnstraat, Troelstrastraat en Koninginneweg.

Dat blijkt uit antwoorden die het Ridderkers college van B&W heeft gegeven op schriftelijke vragen van het CDA-raadslid Victor Mijnders. Het aantal feitelijke bijplaatsingen is hoger, omdat de hotspots elke dag worden bezocht door Boa’s. Bijplaatsingen en illegale stortingen worden daar dagelijks opgeruimd.

Zoeken naar adres

Boa’s onderzoeken bijgeplaatst afval om het adres van de veroorzaker te achterhalen. Dat lukt maar beperkt, blijkt uit het feit dat 17 huishoudens in die twee jaar een bekeuring hebben gekregen. Het inzetten van een mobiele camera bij een hotspot is niet mogelijk, zo staat in het antwoord op desbetreffende vraag van Mijnders. Die kunnen alleen worden ingezet voor het handhaven van de openbare orde.