Ridderkerks Dagblad | 61 gedupeerden toeslagenaffaire in Ridderkerk
mainImage

61 gedupeerden toeslagenaffaire in Ridderkerk

23 februari 2021, 13:22 uur
Lokaal

door Geert van Someren

In Ridderkerk zijn 61 inwoners gedupeerd door de landelijke toeslagenaffaire. Daarvan hebben zich er maar enkelen gemeld bij de gemeente voor hulp. Het college van B&W volgt vooralsnog niet het besluit van buurgemeente Rotterdam, om aan de gedupeerden de lokale belasting kwijt te schelden. Dat staat in antwoorden die het college heeft gegeven op schriftelijke vragen van het raadslid Erna de Wolff (ChristenUnie).

“We gaan eerst de omvang bepalen van de gemeentelijke vorderingen die wij op de gedupeerden hebben. Vervolgens bekijken we de financiële impact op de begroting, alvorens daar een besluit over te nemen”, aldus het college. Het zou kunnen dat het aantal gedupeerden nog verder oploopt.

Gedupeerden benaderen
Waarom slechts enkele inwoners zich hebben gemeld voor hulp, weet het college niet. “Een verklaring kan zijn dat de inwoner zelf probeert om de problematiek op te lossen. Ook kan betrokkene het vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt, waardoor de inwoner een hoge drempel ervaart om hulp te zoeken bij de gemeente”.

Inmiddels heeft Ridderkerk toegang tot de gegevens van de gedupeerden. Gekeken gaat worden of ze al hulp ontvangen van de gemeente, of dat ze nog hulp nodig hebben bij het aanpakken van schulden die verband houden met de toeslagenaffaire. “De gedupeerden gaan wij benaderen en wij zullen onze dienstverlening aanbieden om hen te helpen”, zo staat in het antwoord op de vragen van het raadslid De Wolff.

Geld van rijk
Het kabinet heeft 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de gemeenten om hulp te bieden aan de gedupeerden. Van dat geld gaat € 34.756,18 (inclusief btw) naar Ridderkerk, zo blijkt uit het antwoord op de vragen. “Dat geld wordt ingezet ten behoeve van capaciteit om de gedupeerden te ondersteunen”, stelt het college.