Kiezers voorzichtig hoopvol over nieuw kabinet

23 May 2024, 09:04 uur
Landelijk
mainImage

Op 15 mei bereikten PVV, VVD, NSC en BBB een hoofdlijnenakkoord voor een nieuw kabinet. Om te meten wat Nederlanders vinden van het beoogde nieuwe kabinet en het beleid dat zij willen uitvoeren, voerde Ipsos I&O in het pinksterweekend een opinieonderzoek uit onder Nederlandse kiezers.

Kiezers zijn overwegend positief en het formatienieuws heeft de electorale verhoudingen niet veranderd. De PVV houdt de leiding met 46 virtuele zetels, GL-PvdA volgt met 26 zetels.

Kiezers zijn relatief tevreden met het akkoord. Zeker in vergelijking met de kabinetten Rutte III en IV. Destijds was circa een derde (Rutte IV 34 procent, Rutte III 38 procent) tevreden met het kabinet. Nu geeft de helft (50 procent) aan tevreden te zijn.

Dit betreft vooral kiezers van de formerende partijen waarbij moet worden opgemerkt dat het grootste enthousiasme te vinden is onder PVV- en BBB-kiezers. Een kanttekening hierbij is dat de tevredenheid de vorige keer werd gemeten nadat alle bewindspersonen waren benoemd. Nu is dat nog niet het geval.

ANP PeilingWatch is een servicedienst. Het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud.


Door: ANP