Bijzondere UNESCO tentoonstelling in kerk in IJsselmonde

15 May 2024, 12:37 uur
Landelijk
mainImage
André Louís Alves

In de kerk Vrede en Verzoening van de parochie ‘de Emmaüsgangers’, Reyerdijk 67 Rotterdam, wordt op 20 mei de fototentoonstelling ‘Cultuur in tijden van gewapend conflict om 11:55 geopend (2e pinksterdag) door Pater Frans Wijnen, CSSp en de voorzitter van de wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde mevr. Kinara Bahadoer. Deze bijzondere tentoonstelling was eerder te zien in het NAVO Hoofdkantoor in Brussel en in het Nationaal Militair Museum. De toegang tot de UNESCO tentoonstelling is gratis.

De fotopanelen zijn in de kerk Vrede en Verzoening dicht op elkaar geplaatst en verbeelden daardoor een bos of woud. Je bent omringd door vernietigd erfgoed. Symboliserend dat het verdwijnen van cultureel erfgoed massaal plaats vindt.

Cultuur is van groot belang voor gemeenschappen. Wordt cultuur vernietigd, dan wordt de manier van leven vernietigd van mensen. Vandaag de dag zien we dat dagelijks overal in de wereld gebeuren, tot in Europa aan toe.

Slootweg: “Als kerkgemeenschap willen wij het tegendeel uitdragen: Wij willen levensruimte geven. Respect tonen voor de cultuur van anderen zodat dit leidt tot vrede en verzoening. Als we de ander echt ontmoeten, dan herkennen wij iets van onszelf in de ander.”

De kerk als oorlogsmonument
De kerk Vrede en Verzoening is in 1969 in gebruik genomen en is ook een oorlogsmonument. Namen van Nederlandse én Duitse gesneuvelden zijn in een loden koker bijeengebracht en geplaatst achter de ‘hoeksteen’. De kunstenaar Willem Thijs heeft glas in beton aangebracht waarop een verbeelding van een bombardement en vervolgens nieuw leven is te zien. Maar ook is er een wand te zien met allemaal houten kruisen en één verguld kruis dat duidelijk naar voren komt. In basreliëf zijn ook kruisen uitgehakt. Daarin is een swastika te herkennen. Het kwade is overwonnen.

U kunt de tentoonstelling gratis bezoeken op:
20 mei 10:00 – 17:00
21 mei t/m 6 juni op werkdagen 10:00 – 14:00
7 juni 10:00 – 17:00
8 juni 14:00 – 20:00
10, 12, en 13 juni: 10:00 – 12:00