Verpauperde wijken zorgen voor bouw van minder sociale huur

6 June 2024, 14:16 uur
Columns
mainImage

Tientallen jaren zijn grote delen van Zuid verpaupert. Huisjesmelkers hebben ertoe bijgedragen dat de leefbaarheid in wijken zoals Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Oud-Charlois en Carnisse er flink op achteruit is gegaan. De gemeente stond er bij en keek ernaar gedurende lange tijd. 
Ironisch is het dat de verpaupering van die zogenoemde focuswijken er mede voor heeft gezorgd dat er minder sociale huurwoningen in de stad zijn gebouwd dan eigenlijk had gemoeten. 

Dat zit zo. In die achterstandswijken op Zuid en ook in Rotterdam West verhuren particuliere huisbazen tienduizenden woningen, die ten onrechte door de gemeente worden meegeteld bij de voorraad sociale huurwoningen. Met als gevolg dat van de Rotterdamse woningvoorraad, volgens bouwwethouder Zeegers, bijna 50 procent sociaal is. Zou grosso modo gaan om 32.000 van die nepsociale particuliere huurwoningen merendeels gelegen in die verpauperde focuswijken en 124.000 echte sociale huurwoningen van de elf Rotterdamse woningcorporaties, verspreid over de hele stad (met uitzondering van Hillegersberg, Kralingen Oost en Nesselande). 

Die 50 procent - een paar jaar terug ten tijde van wethouder Kurvers was het zelfs nog veel meer: 70 procent! - gebruikt het gemeentebestuur als hét argument om te rechtvaardigen dat er in Rotterdam minder sociaal maar juist meer duurdere en mooiere vrijesectorwoningen moeten worden gebouwd.
Die rechtvaardiging snijdt echter geen hout, slaat nergens op. 

A. Omdat nepsociaal niet sociaal is. Dan blijft er nog 40 procent echt sociaal over. 

B. Omdat de Rotterdamse woningcorporaties niet 124.000 sociale huurwoningen hebben, maar 118.372. Dat vindt althans minister De Jonge, die uitkomt op 36,8 procent sociaal in Rotterdam. 

Dit gecorrigeerde, meer realistische percentage rechtvaardigt de keuze voor meer duur en minder goedkoop niet meer. En zeker niet in een stad waar 60 procent van de bevolking weinig genoeg verdient om voor een sociale huurwoning (max. 880 euro) in aanmerking te komen. 

Maar zolang de gemeenteraad star blijft vasthouden aan die opgeklopte 50 procent, verandert er niks. De kloof tussen arme en rijke starters op de woningmarkt blijft groeien. Net zoals de wachttijd voor een sociale huurwoning. Dat de verpaupering van Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Oud-Charlois, Carnisse en Delfshaven daar een steentje aan bijdraagt, is een wrange constatering.