Ridderkerks Dagblad | Verleden, heden, de toekomst?

Verleden, heden, de toekomst?

mainImage

Een bijzonder moment om een column te laten plaatsen. De dag dat ik ben verjaard, een nieuw jaar heb begroet en vol verwachting uitkijk wat het mij gaat brengen. Geen idee, ik laat het maar op me afkomen. 

Inmiddels kan ik dus zeggen dat ik 53 jaar geschiedenis met mij mee draag. Een geschiedenis met hoogtepunten en dieptepunten. Een historie die mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben. En natuurlijk zijn er, nu achteraf kijkend, dingen die ik zeker anders zou hebben gedaan met de wetenschap die ik nu heb. Maarja, daar heb je een goed spreekwoord voor; achteraf kijk je een koe in de kont.

Geleerd heb ik zeker. Vallen is ook mij niet bespaard gebleven en het opstaan viel ook niet altijd mee. Ondanks mijn geringe lengte voel ik me wel gegroeid. Ik ken mijn verleden, heb ervan geleerd en het helpt me vast om sommige fouten niet meer te maken in de toekomst. Al blijf ik natuurlijk op sommige punten een klein beetje eigenwijs. Maar ach, dat hoort ook wel een beetje bij mij.

Nu ga ik ook snappen waarom een vak als geschiedenis een belangrijke is op school. Weten wat er in het verleden is gebeurd. Begrijpen hoe sommige gebeurtenissen zijn ontstaan en afgelopen zijn. Leermomenten. Zodat we niet weer dezelfde fouten hoeven te maken. Daarnaast is feitenkennis net zo belangrijk. Hoe zijn zaken in de geschiedenis feitelijk gelopen, wat is de tijdlijn.

Inmiddels kan ik wel uit eigen ervaring zeggen dat, wanneer je ergens tegen aankijkt vanuit je gevoel of emotie en je alle feiten op een rij zet, er een geheel ander beeld tevoorschijn komt. Het is niet voor niks dat, wanneer je op medisch gebied ergens voor behandeld wordt, de medici je hele feitelijke geschiedenis willen weten. Je moet om grip te willen krijgen op de toekomst wel het verleden kennen en begrijpen.

En eigenlijk geldt dat voor alle onderwerpen. Bijvoorbeeld de leegstand van de winkels, milieu, duurzaamheid, gezondheid en zo zijn er nog heel meer voorbeelden te vinden. Wat is de feitelijke geschiedenis en welke lering kunnen we daar uit trekken.

Eén persoon alleen zal niet de oplossingen kunnen bedenken. Gebruik maken van de feiten, de historie en met elkaar samenwerken. Elkaars sterke punten benutten. Dan kom je veel verder.

Elkaar tegenwerken, zo leert de geschiedenis, heeft nog nooit tot een goede oplossing geleid. Het geeft alleen maar verliezers.

Een quote die ik van de week tegenkwam dekt eigenlijk, wat mij betreft, wel de lading;

Als je t verleden niet kent, krijg je geen greep op de toekomst

Karin Kayadoe
Fractievoorzitter Leefbaar Ridderkerk