Samenleven in één stad en dan inclusie niet begrijpen

13 October 2023, 08:55 uur
Columns
mainImage

Hoe gaan we om met Rotterdammers in de wetenschap dat iedere Rotterdammer anders is?

Voor me ligt het actieplan Samenleven in één Stad. Dat is nieuw. Een werkstuk van het huidige stadsbestuur waarin Leefbaar, VVD, D66 en Denk all-inclusive samen met de burgemeester de stedelijke diversiteit willen waarborgen.

Anders gezegd, in gewone straattaal: met z’n allen onze stinkende best doen om met zo min mogelijk trammelant van Rotterdam een topstad te maken en alle Rotterdammers een gelijke behandeling te offreren.

Een prima uitgangspunt.

Tot zover niks mis mee.

500 gesprekken liet het stadsbestuur voeren om dit actieplan samen te stellen en voor de oude te kunnen vervangen. We hadden er namelijk al één: Relaxed Rotterdam. Tot de basis herleid met hetzelfde uitgangspunt, maar in de politiek wil men exclusief zijn, zelfs bij inclusieve thema’s.

Nu goed meetellen en opletten: 500 gesprekken. Gevoerd door ambtenaren.

Ik citeer: met inwoners, raadsleden, wijkraadsleden, experts, jongeren, de ombudsman, de kinderraad, de kinderburgemeesters, de brede raad 010, het burgerpanel en de adviesraad Antiracisme & inclusie.

Alarm.

Want er was niet 1 oudere bij betrokken. Dus ook geen ouderenorganisatie. Het woord ‘ouder’ komt zelfs in het hele plan niet voor. Was getekend: Leefbaar, VVD, D66 en Denk.

In een stad waar 1 op de 2 volwassenen boven de 50 jaar is, is dit een triest voorbeeld van leeftijdsdiscriminatie. Ouderen worden niet genoemd in het onderdeel wonen, niet als het gaat om zorg en niet bij veilige mobiliteit. Wat een aanfluiting.

En dat is nog niet eens alles, want 12 van de 14 politieke partijen in de Rotterdamse gemeenteraad ondertekenden het Regenboog Stembusakkoord, maar ook daarover is in het door Denk-wethouder Achbar en zijn stevige hetero-ambtenaren geschreven actieplan Samenleven in één Stad weinig tot niets terug te vinden.

Zal ik het vriendelijk beoordelen?

Tegen u gezegd: dit is vrij zorgelijk. Een wethouder inclusie die inclusie niet begrijpt.

Zal ik hard beoordelen?

Mensen zijn nummers en boven een bepaalde leeftijd, met een beetje pech in een verkeerde gemeente, zelfs dat niet meer.