Ridderkerks Dagblad | Ridderkerkse politieke strapatsen (3)

Ridderkerkse politieke strapatsen (3)

mainImage

Vorige week las ik het bericht dat er € 62 miljoen Europees geld voor Nederlandse infrastructuur is vrijgemaakt. Een bedrag van € 6,5 miljoen komt beschikbaar om truckparkings te realiseren. Ridderkerk valt hierbij ook in de prijzen. Op de Gemeenschappelijk Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) worden 150 parkeerplekken met voorzieningen voor de chauffeurs gerealiseerd.

Enerzijds ben ik wel verbaasd dat op de GRNR een truckparking gaat komen, omdat wethouder Henk van Os aangaf dat bedrijven veel belangstelling zouden hebben om zich te vestigen in Nieuw Reijerwaard. Moest vanwege deze belangstelling Schneider Youngplants niet het veld ruimen?

Echter, in het Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is er ruimte ingebouwd voor een collectieve parkeervoorziening, mits deze niet wordt geplaats binnen 300 meter afstand van de woningen. Of je als bewoner van de Rijkstraatweg c.q. Rijsoord of van de wijk Ridderkerk-West blij moet zijn met de komst van de truckerparking, is nog maar de vraag. Hoeveel verkeersbewegingen gaat dit opleveren via de Rijksstraatweg of de Populierenlaan richting Nieuw Reijerwaard? Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat de vrachtwagens alleen via de A15 en of A16 richting de parking zullen komen. Chauffeurs die dagelijks op de weg zitten, weten in no-time een kortere weg om uit de files te blijven.

Het duurt nog tot 2022 voordat de realisatie van de truckerparking plaats vind. De parking zal in 2023 in gebruik worden genomen. Eerder las ik dat ook een afvalbedrijf haar oog heeft laten vallen op een plaats in Nieuw Reijerwaard. Wethouder Schaap van Barendrecht gaf het volgende aan:

"Er is een bedrijf dat heeft aangeven open te staan voor een samenwerking, tot aan het volledig overnemen van de exploitatie van het afvalaanbiedstation. Op dit moment vinden gesprekken plaats met dit bedrijf en hebben wij hen gevraagd een business case op te stellen. Onderdelen betreffen de gedachten omtrent de vorm van samenwerking, bijdrage aan de scheidingsdoelstellingen, de kosten die hiermee gemoeid zijn, rekening houdend met (milieu)vergunningen en infrastructuur."

In het derde kwartaal van 2020 wordt hier meer over bekend gemaakt, aldus wethouder Schaap.  Vermoedelijk gaat het hier om Renes Recycling BV die, samen met Engie, biogas wil gaan winnen op Nieuw Reijerwaard en hiervoor 2,5 hectare wilt aankopen. In het Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard staat in artikel 4 Bedrijventerrein en sub artikel 4.1. onder andere vermeld;

De voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:

Agrologistiek, agro- en food gerelateerde bedrijven etc. etc., onder F, glastuinbouwbedrijven.

Om te realiseren dat het afvalbedrijf een plaats kan krijgen, zal het bestemmingsplan aangepast moeten worden. Ik ben benieuwd of deze wijziging er komt onder het GRNR-voorzitterschap van wethouder Henk van Os. Zijn Partij 18Plus heeft in hun verkiezingsprogramma staan te willen stoppen met het ontwikkelen van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard en deze ruimte geschikt te maken voor een zonneweide.

Zoals eerder vermeld duurt het nog tot 2023 voordat de truckparking wordt opengesteld. De vraag is of dit in de toekomst gevolgen heeft voor het HOV in Ridderkerk, met name voor R-netlijn 346 richting Zuidplein. Daar wordt veel geld voor uitgetrokken voor een tijdwinst van drie minuten, die in 2023 weleens als sneeuw voor de zon kan verdwijnen.

Ik zag een bericht voorbij komen dat Barendrecht aast op ons district politiebureau. Overigens kwam dit in de laatste raadsvergadering eveneens aan de orde, bij het vragenuurtje voor raadsleden. Het antwoord van burgemeester Attema, op de vraag van de fractievoorzitter van Leefbaar Ridderkerk, was er niet één waarvan je zegt; wij gaan ervoor. Ik kreeg de indruk dat de burgemeester zich al had neergelegd met de verhuizing van het districtsbureau, wat voor het gebied Barendrecht, Ridderkerk, Albrandswaard en Hoogvliet haar werkzaamheden verricht.

Ook gezien haar reactie in het plaatselijke weekblad waarin zij stelt: “Je hoeft geen wiskundige te zijn om te zien dat het bureau aan de Kievitsweg niet centraal gelegen is." Gelet op het gebied wat bediend moet worden is een verhuizing op zich wel te begrijpen. Al zou wel jammer zijn voor Ridderkerk.

Dan schiet mij nog iets te binnen. Vorig jaar is het gratis OV voor AOW’ers ingevoerd door de Gemeente Ridderkerk. Een mooi initiatief, maar was dit voor één jaar of een langere periode? Indien het maar voor één jaar was, wordt het gratis OV voor AOW’ers in 2020 nog verlengd? Hierover heb ik namelijk nog geen raadsvoorstel voorbij zien komen, of is hier geen geld meer voor? 

Het zou jammer zijn als deze geste richting de Ridderkerkse AOW'ers na één jaar verdwijnt en deze optie door alle Ridderkerkse politieke partijen in hun verkiezingsprogramma van 2022, wederom, wordt opgenomen. Benieuwd welke politieke partij dit gaat oppakken en niet wacht tot 2022.