Ridderkerks Dagblad | Ridderkerk varia
mainImage

Ridderkerk varia

12 oktober 2020, 10:27 uur
Columns

Voor een columnist is het fijn dat hij zich aan één Ridderkerks onderwerp kan wijden. Echter lukt dit niet altijd, zoals deze week. Vandaar een varia aan onderwerpjes.

Gemeenteraad
In de maand oktober zal de gemeenteraad niet bijeen komen, dit vanwege het gebrek aan agendapunten. Dan vraag je toch af waarom Partij 18Plus, onder dreiging van het opblazen van de democratie in Ridderkerk, nog voor het zomerreces een aantal grote onderwerpen er doorheen moest jassen. Voor onderwerpen die de gemeenschap veel geld gaan kosten, mag en moet je meer tijd nemen zoals ook door de oppositie gewenst werd.

De eerstvolgende raadsvergadering is donderdag 5 november waar de Algemene Beschouwingen en de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024 op de agenda staan. De raadsvergadering begint die dag al om 09.30 uur. Dit betekent dat de eerste volgende reguliere raadsvergadering op donderdag 19 november zal zijn.

Bibliotheek
Sinds kort is de bibliotheek Ridderkerk te vinden in het gemeentehuis. Een compliment aan de medewerkers en vrijwilligers van de bieb, die een partij werk aan de verhuizing hebben gehad. Toen ik las dat de bibliotheek in het gemeentehuis gevestigd zou worden had ik daar bepaalde ideeën over, maar die stroken niet met de huidige opzet. Ik vraag mij af of de medewerkers zich wel gelukkig voelen met deze opzet. Hebben zij ook inspraak gehad hierover?

Wanneer ik op social media lees dat zelfs de gemeenteraad de plannen niet heeft mogen inzien, omdat de architect deze onder embargo naar het college heeft gestuurd, dan zal dit wel niet gebeurd zijn. Waarom je een dergelijke wijziging in een gebouw aanbrengt, dat het visitekaartje van de gemeente zou moeten zijn, zonder de gemeenteraad alle benodigde informatie te verstrekken die nodig is om een goede beslissing te kunnen nemen ontgaat mij.

Of heeft de gehele gemeenteraad zitten slapen toen dit plan aan de orde was? Kennelijk is de privacy van bewoners van Ridderkerk ook niet belangrijk voor het college.

Ik stond bij een stelling boeken uit te zoeken, waar ik het verhaal van een burger tegen een balieambtenaar van A tot Z kon volgen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Lijkt mij wel handig dat de privacy van personen die aan de balie staan gewaarborgd wordt.

IJsbaan
In het huis aan huis blad stond afgelopen week een twee pagina’s grote advertentie met betrekking tot sponsoring van deze activiteit. Het is een mooi initiatief, zeker gelet op de successen van de vorige ijsbanen. Ik zal je het nog sterker vertellen. Indien zij vrijwilligers kunnen gebruiken, dan meld ik mij ervoor aan.

Echter vraag ik mij af of je gelet op de huidige tijd waarin Covid-19 vrolijk om ons heen dwarrelt wel aan zo’n evenement moet willen beginnen. De beperkingen die de overheid oplegt nodigen niet echt uit tot zwaaien en zwieren. In Limburg en Brabant zijn alle carnaval activiteiten inmiddels verplaatst naar 2022 en dat is volkomen terecht.

Wanneer je iets organiseert voor ALLE RIdderkerkers moeten deze er ook gebruik van kunnen maken. Daarnaast is het handhaven van de toegestane aantallen ook een dingetje. Je zult de toegankelijkheid van de ijsbaan dermate moeten beperken. Dit gaat ongetwijfeld extra kosten met zich mee brengen.

Mij lijkt het beter om dit mooie initiatief voor een jaar uit te stellen, in de hoop dat Covid-19 dan zijn Waterloo heeft gevonden en alle Ridderkerkers, zonder zorgen en anderhalve meter afstand, kunnen genieten van het schaatsen.

10 jaar Burgemeester Attema

Op 1 oktober was mevrouw Attema tien jaar burgemeester van onze gemeente. Normaal gesproken een klein feestje waard, dat vond ook de redactie van Ridderkerk FM. Die hadden enige tijd terug samen met Martina Schäfler, docent kunstvakken van het Gemini College, het plan opgevat om voor dit jubileum iets specials te doen.

Nu werd er tijdens haar afscheid als wethouder in Vlaardingen bekendgemaakt dat een vlinder, die leeft in de Baliemvallei in het binnenland van Nieuw-Guinea, naar haar vernoemd is: Hyalaethea attemae. Met deze wetenschap in gedachte zijn de leerlingen van 4 HAVO/MAVO begonnen om een mooi kunstwerk van de vlinder en een vleugje Ridderkerk te maken. Vorige week dinsdag zouden deze kunstwerken worden overhandigd aan burgemeester Attema.

Helaas voor de initiatiefnemers en leerlingen gaf de burgemeester niet thuis. Het kunstwerk werd door de persvoorlichter(?) in ontvangst genomen, met de mededeling dat de burgemeester hen nog via een videoboodschap zou bedanken. Was de agenda van de burgemeester zo overvol, dat er geen vijf minuten kon worden vrijgemaakt om dit cadeau te laten overhandigen?

Van een burgemeester mag je toch empathie verwachten.