Prima aanpak verkeersveiligheid, maar vergeet die racefietsers niet

19 March 2024, 11:43 uur
Columns
mainImage

In 2023 telde Rotterdam 14 verkeersdoden en raakten 1466 mensen gewond. Ook deze cijfers waren weer hoger dan het jaar ervoor en die stijgende trend ziet men terug in de grafieken van heel veel grote steden. Rijden met te hoge snelheid, rijden met alcohol achter het stuur en asociaal rijgedrag zijn de meest voorkomende oorzaken. Bovendien zal je al die automobilisten de kost moeten geven die in de stad in de file staan en dan ineens een dot gas geven of boos door rood rijden. Autopesten heeft z’n keerzijde.

Geen wonder dus dat onze verkeerswethouder zich suf heeft zitten peinzen over maatregelen en inmiddels samen met een aantal andere gemeenten de druk op het Rijk heeft verhoogd met het verzoek zelf flitspalen te mogen plaatsen en zelf handhavers te mogen inzetten om de overtredingen te kunnen beboeten. Het moet afgelopen zijn. Korte metten. Ik ben het er roerend mee eens. Het verdriet dat verkeerscriminelen aanrichten is met geen pen te beschrijven.

Ik wil niet de fout maken om te generaliseren door met priemende vinger naar het autorijgedrag van de mannelijke jeugd te wijzen, maar men hoeft het oor maar te luisteren te leggen bij de verkeerspolitie om te weten dat de meeste onbesuisdheid vooral in die bloedgroep voorkomt. Hard rijden is immers de blits maken. En alcohol is stoer. We zijn allemaal jong geweest. Zoveel is er niet veranderd, behalve dat er meer mensen zijn, daarom meer automobilisten, meer overtreders en meer ongelukken.

En die overtreders weten tegenwoordig dondersgoed dat hun pakkans klein is. Veel kleiner dan vroeger. Zolang Nederland te veel geld uitgeeft aan zaken die u nutteloos vindt maar uw buren niet, met andere woorden zolang we door een prioriteitenversplintering bezuinigen op politie, krijgt het apenrotsgedrag in het verkeer perverse prikkels. Goed dat Rotterdam het heeft laten uitrekenen: 82% van de respondenten schatte de pakkans laag in. Dus kom maar op met die eigen flitspalen en die extra eigen boa’s.

Maar één ding nog: vlak tegenwoordig ook die fietsers niet uit.

Ik kijk vanuit het stadhuis uit op de nieuwe groene racebaan en daar is het eerste dodelijke slachtoffer al gevallen. Een wandelaar. Een oudere vrouw.

U moet op de Meent maar eens de proef op de som nemen en met een schijnbeweging aanstalten maken om over te steken. De auto’s remmen. De fietsers niet. Die wijken uit en nemen een slalom. De Jongeren Ouderen Unie doet een klemmend beroep op de verkeerswethouder: doe ook daar wat aan.