Daarom gun ik ze Timmerfrans: ambitieus, elitair, hautain en onoprecht

24 July 2023, 11:44 uur
Columns
mainImage

In mijn jonge jaren waardeerde ik de schrijver W. F .Hermans vooral om zijn schrijfstijl. Naarmate de jaren voorbij vlogen, ging ik ook zijn boodschap beter begrijpen. Las onlangs zijn uitspraak: “Socialisten zijn mensen, die vinden dat anderen teveel verdienen.”

Groen Links

Eén van de grootste politieke wonderen van mijn tijd is, dat hardcore communisten (antidemocraten) binnen een week milieuactivisten konden worden. De grootste verdienste van Ina Brouwer, leidster van de CPN, was dat zij haar partij ten gronde richtte. Ina zit nu bij de PvdA en adviseert overheden.

Een ander wonder was de bekering van Paul Pot Rosemöller, aanhanger van de Leninistisch-Marxistische (GML) die de gewelddadige overname van ons land bepleitte, maar toch in één dag democraat werd. Dat laatste deed hij niet voor niets, want tot twee keer toe werd hij betrapt op te hoge private uitkeringen uit de staatsruif en werd hij gedwongen tot teruggave. Kortom het kan (links) verkeren, nu is hij voorzitter van de senaatfractie!

PvdA

Mijn eerste schreden in de politiek deed ik binnen de PvdA. Ik werd na zes jaar geroyeerd, omdat ik mijn contributie niet meer wilde betalen. Mijn voornaamste bezwaren waren het ontbreken van het gelijkwaardigheidsbesef, onderlinge onverdraagzaamheid en het byzantinisme ten opzichte van hoger geplaatsten. De belangrijkste criteria om carrière te maken, bleken welsprekendheid, scholing en blindelings volgen van de politieke leiding. Ook zag ik binnen de partij geen enkele arbeider meer. Oud voorzitter Spekman verwoordde het onlangs treffend: “Met de komst van Groen Links wordt de PvdA elitairder en hebben ze alleen nog oog voor de hoogopgeleide burgers”. Hij slaat de spijker op zijn kop, maar vergeet dat zijn uitspraak ook al jaren voor zijn eigen partij geldt.

Tweekoppig monster

Vol genoegen zal ik de komende stoelendans gaan volgen. Volgens het naar buiten zo gepropageerde “afspiegelen” zullen er evenveel vrouwen als mannen in de nieuwe fractie komen en minstens één genderneutraal persoon. Eén volledig geëmancipeerde moslima met hoofddoek en 10% leden van de LTHBQenz.+ gemeenschap. Allen uiteraard met minimaal een HBO-opleiding. Fouten in het verleden spelen geen rol; er kan immers naar het pikzwart ondemocratisch verleden van prominente partijgenoten verwezen worden. Voor het samenstellen van de kieslijst natuurlijk onderling drammen om de eigenstokpaardjes in het verkiezingsprogramma te krijgen: “Kijk daarom hoor ik verkiesbaar te staan!”

Verslaan

De tweekoppige Hydra werd verslagen door Hercules. Hij sloeg met zijn ene hand een kop af en brandde de wond direct dicht met de andere hand; anders groeiden er op de plek van de afgehouwen kop twee nieuwe koppen. Zo gaat het met carrièrepolitici ook. Eén neemt de kuierlatten en de volgende twee staan weer te trappelen om de opengevallen plek in te nemen. Uiteraard in het belang van de samenleving en tegenwoordig zelfs in het belang van de hele planeet. De meer dan een ton salaris in de Tweede Kamer en de vooruitzichten op andere lucratieve betrekkingen binnen het maatschappelijk middenveld zijn slechts bijkomstigheden voor de echte linkse voorvechters (sic)

Timmerfrans

Daarom gun ik ze Timmerfrans: ambitieus, elitair, hautain en onoprecht. Als Europeaan zijn schaapjes natuurlijk allang op het droge bij zijn tweede huis in Frankrijk. Het samenwerkingsverband van GL en PvdA is hem dus op het lijf geschreven.

Rest de vraag, wie mijn Hercules wordt? Caroline van der Plas? De media staan nu al te trappelen om alle eventuele kandidaten op haar lijst door te lichten en ze zullen alle debatten extra aandacht geven, omdat hun Franske daarin schijnt uit te blinken. Wordt dus moeilijk.

Jammer dat Omtzigt niet wil samengaan met JA21 van mijn vriend Joost Eerdmans. Samen hadden ze het makkelijk kunnen doen. Eén die de kop afslaat en de ander die de wond dichtschroeit. Maar misschien lukt het Pieter Omtzigt alleen.

Mijn zegen heeft ie.