Ben jij nieuwsgierig?

12 January 2019, 18:20 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Ben jij nieuwsgierig?

Nieuwsgierige mensen leren en ontdekken veel. Misschien was het daarom wel dat ik mij verkiesbaar stelde om raadslid te worden. Nu ik ruim een half jaar aan de slag ben als raadslid merk ik dat er veel is om nieuwsgierig naar te zijn. Welke weg heeft een notitie afgelegd voordat de raad er over stemt, welke beslisruimte heb je eigenlijk als raadslid? Wat zijn de ongeschreven regels in de politiek? En zo kan ik nog heel wat opsommen. De bezoeken die ik breng maken me ook nieuwsgierig. Wat doet de brandweer in Ridderkerk? Hoe speelt de bibliotheek in op een veranderende samenleving. Wie zitten er in een wijkteam en wat doet de buurtpreventie?. Zo maar wat zaken waar ik echt nieuwsgierig naar ben. De informatie die ik krijg helpt mij om beslissingen te nemen over zaken die van belang zijn voor Ridderkerk.

Toen ik raadslid werd kreeg ik van verschillende kanten het advies om focus aan te brengen. Het raadswerk is zo veelomvattend dat je er makkelijk in kunt verdrinken. Je kunt sneller van betekenis zijn wanneer je een onderwerp kiest waar je je echt in verdiept. Ik heb gekozen om me te focussen op zorg en welzijn. Het is de wereld waar mijn hart ligt. Als 16 jarige meisje leerde ik het vak van ziekenverzorgende. Vele jaren werkte ik in de ouderenzorg. Wat is er in die jaren toch veel veranderd. Van grote zalen naar éénpersoonskamers. Van bejaardenhuizen naar thuiszorg. Van de zorg overnemen naar stimuleren dat mensen het zelf blijven doen. Ik heb die verandering zelf mee gemaakt en wat meer vanaf de zijkant zien gebeuren toen ik besloot om in het beroepsonderwijs te gaan werken.
Nieuwsgierig ben ik altijd gebleven. Soms is dat spannend. Er is een cultuur waarin we liever niet laten merken dat we iets niet weten. Openlijk aarzelen, zoeken wordt niet als sterk ervaren. Telkens weer moet ik mij zelf over die drempel duwen om toe te geven dat ik het niet weet, maar merk ik ook dat het me moeite kost om ruimte te geven aan anderen die het nog niet weten. En dat is zo jammer, ik geloof namelijk dat nieuwsgierigheid, vragen stellen, niet zeker weten - dat dat ruimte schept om te groeien en te vernieuwen. De grote ontdekkingen zijn immers gedaan door nieuwsgierige mensen!

En dan kom ik weer terug bij die zorg. Want als er iets belangrijk is, is dat er in de zorg en bij iedereen die een rol heeft bij het organiseren van die zorg een cultuur ontstaat waarbij we met elkaar nieuwsgierig zijn. Welke stap, denkrichting, oplossing draagt bij aan goede zorg. Zorg die zo anders is dan een jaar of tien geleden. Let op: ik roep niet op tot zweverigheid en vaagtaal. Nieuwsgierig en aarzelend zoeken kan ook vanuit een zekere, stevige houding. Rechtop, maar zonder krampachtig vast te houden aan alle zekerheden die vroeger goed pasten maar nu niet meer. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het vraagstuk rondom maatwerk. Hoe doen we dat nu: op maat geleverde zorg, helemaal passend bij de zorgvrager maar ook moeten verantwoorden volgens algemene regels. Dat kan toch niet meer? Maar hoe dan wel? En wanneer we willen dat de klant centraal staat moet ook de tevredenheid van die klant bepalend zijn voor nieuw te maken beleid. De rol van de politiek moet dan misschien wel kleiner of in ieder geval anders. Hoe doen we dat nu?

Ik wil heel graag nieuwsgierig blijven, samen met anderen zoeken naar manieren die werken. Zodat ik goede besluiten kan nemen voor Ridderkerk. Omdat mensen zo de zorg krijgen die hen helpt bij een waardevol leven in een veranderende wereld.

Erna de Wolff – ter Beek
Raadslid Ridderkerk

***

Wat doe je eigenlijk als raadslid? Waar denk je over na en hoe vorm je je mening om vervolgens een goed besluit te nemen? Wat heb je nodig om je werk goed te doen? Vragen die mij gesteld worden sinds ik in Maart 2018 raadslid ben geworden voor de gemeente Ridderkerk
Samen met Robert Kooijman vertegenwoordig ik de ChristenUnie. Dat doe ik met veel plezier. In mijn eigen omgeving merk ik veel onbekendheid met het werk van een raadslid. Vanaf deze plek wil ik je graag een kijkje geven

Erna de Wolff - ter Beek