mainImage

Aandelen Kuip naar B.V. Kromme Zandweg

18 augustus 2019, 15:02 uur
Bouw & Wonen

door Jan D. Swart

De Sportclub Feyenoord op Varkenoord, die eigenaar is van de 52% aandelen in De Kuip, wil dat bezit onderbrengen in de B.V. De Kromme Zandweg. Later wordt de vennootschap een Stichting.

De eigendomsverplaatsing moet in september worden aangenomen tijdens een Buitengewoon Algemene Ledenvergadering van de Sportclub. Leden die het er niet mee eens zijn kunnen – net als in de eerdere procedure over statutenwijziging – vooraf verzet indienen, meldt het bestuur in een schrijven aan de leden.  

De tijdens een eerdere BAV-vergadering benoemde Toetsingscommissie heeft de nieuwe koers al goed gekeurd. Ook de wettelijk voorgeschreven stukken zijn al gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Met deze maatregel wil het zittende bestuur van de Sportclub Feyenoord ten eerste voorkomen dat de aandelen op termijn in handen vallen van voetballende leden, die nauwelijks enige lotsverbondenheid met Feyenoord hebben. Ten tweede is de verplaatsing een tussenstap naar verkoop van de aandelen: of aan de toekomstige entiteit van het nieuwe stadion (dus aan de aanjagers van Feyenoord City) of aan een projectontwikkelaar.

In kringen van Feyenoord is bekend welk bedrag is afgesproken indien de Feyenoord City-organisatie de deal aangaat: 260.000 euro per jaar. Die betaling vanuit Feyenoord City loopt door tot het bedrag van 11 miljoen is bereikt, want dat vraagt de Sportclub voor De Kuip.

Die jaarlijkse 260.000 euro moet verwerkt worden in de beroemde Position Paper, die aan het einde van dit jaar moet kloppen, want anders heeft Feyenoord City niet voldaan aan de door de gemeente Rotterdam gestelde eisen voor de toegezegde 40 miljoen aandelensubsidie.

Kandidaten voor het nieuwe bestuur van de Stichting De Kromme Zandweg zijn onder meer Cees de Bruin (president-commissaris N.V. Stadion) en Cees Ultee (bestuurslid Sportclub Feyenoord).

Welke aandelen?

In de nieuwe Stichting worden ondergebracht de aandelen C van het Stadion. Dat zijn om te beginnen 2000 aandelen die geen recht geven op zitplaatsen en stemrecht. Deze aandelen (vroegere naam: A) zijn al in het bezit van de Sportclub Feyenoord sinds de start van de bouw van De Kuip in 1937.

Om destijds de meerderheid van de aandelen te behouden kocht het bestuur van Feyenoord (Van Zandvliet-Kieboom) óók nog 122 aandelen B en die heten tegenwoordig aandelen V.

Deze 122 aandelen geven zitplaatsrecht en mogen meestemmen. Dat is de reden waarom de overige V-aandeelhouders tijdens de jaarvergaderingen van de N.V. Stadion bij stemming nooit de meerderheid krijgen. Ook de oprichting van de Vereniging Aandeelhouders Stadion Feyenoord, waarvan V-aandeelhouders lid kunnen worden, heeft daarbij niet veel geholpen.

Het bod op het stadion van de Stichting Vrienden van De Kuip – à raison van 9 miljoen – is door het bestuur van de Sportclub Feyenoord afgewezen. Onbekend is of dit onderwerp bij de 2e BAV nog ter sprake komt.