Woonlasten Ridderkerkers ruim onder landelijk gemiddelde

14 September 2023, 11:47 uur
mainImage
Gemeente Ridderkerk
Wethouder Kees van der Duijn Schouten (Financiën) met de lokale pers in gesprek over de begroting.

Net als vorig jaar blijven ook in 2024 de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen in Ridderkerk ruim onder het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de begroting voor 2024, die deze week gepresenteerd werd.
 
Door de bescheiden stijging van de tarieven heeft het college de gemiddelde woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) laag weten te houden. Zo stijgen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning met ongeveer één procent. Meerpersoonshuishoudens met een koopwoning (gemiddelde WOZ-waarde) betalen zo’n twee procent meer.
 
Wethouder Kees van der Duijn Schouten namens het college: “De financiële positie van de gemeente is stevig en de reserves zijn goed gevuld. Dat maakt het mogelijk om de woonlasten heel beperkt te laten stijgen. Veel lager dan het inflatiepercentage van het Centraal Planbureau. Hierdoor blijven onze woonlasten ruim onder het landelijk gemiddelde”.
 
Sluitend tot en met 2025
De programmabegroting is voor de jaren 2024 en 2025 sluitend, maar voor de jaren 2026 en 2027 niet. De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds wordt door de landelijke overheid flink gekort. Daardoor heeft de gemeente veel minder inkomsten. Gemeenten en provincies voeren over deze korting nog gesprekken met het Rijk. Van der Duijn Schouten: “Op basis van adviezen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Provincie Zuid Holland, onze toezichthouder, hebben wij er voor gekozen de gevolgen van de korting duidelijk te laten zien”. 
 
Ontvlechting BAR-organisatie
Het college is volop aan de slag met de uitvoering van de ambities uit het collegeprogramma ‘Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’. Daarnaast wordt er gewerkt aan beleid rond veranderende wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet en Archiefwet.
 
Een andere belangrijke ontwikkeling is de opbouw van een nieuwe ambtelijke organisatie van Ridderkerk, vanwege de (gedeeltelijke) ontvlechting van de BAR-organisatie. Die lijkt nu zonder structureel financieel nadeel gevormd te kunnen worden.
 


Door: Gemeente Ridderkerk