Verkiezingen 22 november 2023 in Ridderkerk

16 November 2023, 10:22 uur
mainImage
Gemeente Ridderkerk
Verkiezingsbord met alle deelnemende politieke partijen.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen bepaalt u door te stemmen de samenstelling van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal. Wanneer u stemt op een politieke partij geeft u die partij de kans om de komende vier jaar ook namens u beslissingen te nemen. Het is daarom belangrijk om op een politieke partij te stemmen die past bij uw overtuigingen.

Wie mag er stemmen?
U mag voor de Tweede Kamerverkiezing stemmen als u: Nederlander bent;  18 jaar of ouder bent; op 9 oktober 2023 in een Nederlandse gemeente bent ingeschreven; niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Op wie kan ik stemmen?
Op de kandidatenlijst staan de partijen en de kandidaten waarop u kunt stemmen. De kandidatenlijst wordt huis-aan-huis bezorgd. U ontvangt deze uiterlijk 17 november 2023. Heeft u geen kandidatenlijst ontvangen? Dan kunt u in het gemeentehuis (Koningsplein 1 Ridderkerk) een exemplaar ophalen.

Waar kan ik stemmen?
Er zijn in Ridderkerk 31 stembureaus. Een compleet overzicht van alle locaties vindt u op onze website. De stembureaus zijn op woensdag 22 november open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Stemmen met een beperking
Bijna alle stembureaus in Ridderkerk zijn toegankelijk voor mindervaliden. In de volgende stembureaus is het lastig om met een scootmobiel naar binnen te rijden:
Gymzaal P.C.Hooftstraat
OBS de Noord
Gymzaal naast OBS de Piramide

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen of een stembureaulid om hulp vragen.

Heeft u een visuele beperking? In alle stembureaus is een leesloep met verlichting aanwezig. Het stembureau in het gemeentehuis heeft bovendien een speciale mal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking.

Oefenen met stemmal en soundbox
Op maandag 20 november kunnen Ridderkerkers met een visuele beperking in de Hofzaal in het gemeentehuis terecht met vragen over het gebruik van de stemmal en de soundbox. Ook kan er geoefend worden. Van 11.00 uur ’s ochtends tot 18.00 uur ’s avonds is er vrije inloop.
De stemmal is speciaal voor het stembiljet ontwikkeld. Men legt de mal met gaatjes over het stembiljet. De soundbox met koptelefoon vertelt de gebruiker vervolgens welke partijen en kandidaten op de lijst staan. Daarbij krijgt men ook het nummer van de gewenste partij en kandidaat te horen.
Op de mal zelf zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven. Gebruikers vinden de juiste kandidaat door onder de partij de gaatjes te tellen. Met het potlood kan men daarna het gewenste vakje rood kleuren.

Stemmen vanuit het buitenland
Als u in het buitenland bent als er in Nederland verkiezingen zijn, kunt u toch stemmen. Denk hierbij aan vakanties of als u voor uw studie of werk in het buitenland bent. De gemeente Den Haag regelt de verkiezingen voor alle kiezers buiten Nederland. Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Den Haag.

Bent u uw stempas kwijt of is deze beschadigd?
Heeft u geen stempas ontvangen, bent u deze kwijt of is deze ernstig beschadigd? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan op drie manieren: online, schriftelijk of persoonlijk.
Vul het aanvraagformulier in via onze website. U logt in met uw DigiD. Houd uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand. U kunt tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023, 17.00 uur online een stempas aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan binnen 3 werkdagen een nieuwe stempas thuisgestuurd.

Schriftelijk aanvragen. Vul het aanvraagformulier voor een vervangende stempas in. U kunt dit formulier downloaden via de website van de Rijksoverheid, ophalen in het gemeentehuis of aanvragen via e-mail: [email protected]. Stuur vervolgens het ingevulde formulier en uw stempas naar Gemeente Ridderkerk, t.a.v. Team Verkiezingen, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Het formulier moet uiterlijk 17 november 2023, 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. De gemeente stuurt u vervolgens een stempas.

Persoonlijk aanvragen. Maak een afspraak of bel de gemeente via 0180 451 234. Als u de pas persoonlijk aanvraagt, kan dat tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023 voor 12.00 uur.

Stempas beschadigd
Of u met een beschadigde stempas kunt stemmen, hangt af van de soort beschadiging. De volgende onderdelen van uw stempas moeten nog goed leesbaar zijn: uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum,  over welke verkiezing het gaat, het nummer van de stempas, het hologram op de stempas.

Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Stemt u in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig. U vraagt uw kiezerspas aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Ook dit kan op de 3 genoemde manieren: online, schriftelijk of persoonlijk. Kijk op onze website voor meer informatie.
Kijk op ridderkerk.nl/verkiezingen voor meer informatie.


Door: Gemeente Ridderkerk