mainImage

Op weg naar blijvend dementievriendelijk Ridderkerk

Wethouder Edward Piena (links) met Tjerk Sytsema van Alzheimer Nederland en Lilian Sprong van Karaat Mantelzorg.
19 januari 2023, 12:03 uur
Berichten van de gemeente

Wethouder Edward Piena ondertekende vorige week het convenant ‘Dementievriendelijk Ridderkerk’.
 
De gemeente wil alle inwoners nog meer bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Wethouder Piena: “Dementie komt steeds vaker voor. De kans dat u ermee te maken krijgt groeit daarmee ook. Het helpt wanneer mensen dementie herkennen en zij iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of diens mantelzorger.”

In 2021 is samen met Facet Ridderkerk het project Dementievriendelijke Samenleving Ridderkerk opgezet. Inmiddels mag Ridderkerk zichzelf dementievriendelijk noemen. Daarom werd vorige week het convenant met Alzheimer Nederland ondertekend, op weg naar een blijvend dementievriendelijk Ridderkerk in 2025.

We zorgen dat er voor iedereen in Ridderkerk goede informatie over dementie is. Daar waar gewenst is er voor mensen met dementie en hun mantelzorgers goede ondersteuning en hulp. We hebben meer oog voor wat mensen met dementie nog wel kunnen en willen mantelzorgers meer waardering en steun geven. Kortom: in 2025 is dementie bespreekbaar en durven we elkaar gewoon om hulp te vragen én hulp te bieden.

De afgelopen twee jaar zijn er al veel projecten gestart. Dat werk gaat door. We geven bijvoorbeeld trainingen aan inwoners, bedrijven en instellingen. Ook organiseren we bijeenkomsten en activiteiten waarbij mensen met dementie in contact komen met andere inwoners en maatschappelijke organisaties.


Door: Gemeente Ridderkerk | Foto: Gemeente Ridderkerk