Ondernemers in Ridderkerk werken samen met BIZ

23 March 2023, 12:16 uur
mainImage
Gemeente Ridderkerk
Ellen van de Woestijne (links) en wethouder Henk van Os (rechts) ondertekenden de overeenkomst van Stichting BIZ Winkelhart.

De ondernemers van Winkelhart Ridderkerk en Cornelisland blijven investeren in de kwaliteit van hun winkelgebied. Beide winkelgebieden doen dat via een BIZ: een Bedrijveninvesteringszone. De meerderheid van de winkeleigenaren en ondernemers zei hier tijdens een stemming ‘ja’ tegen.  De ondernemers vroegen de gemeenteraad om een verordening. Die werd vorig jaar door de raad vastgesteld. De verordeningen regelen de samenwerking tussen ondernemers onderling en met de gemeente.

Een Bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, waarin alle ondernemers en/of eigenaren via een heffing bijdragen aan een collectief plan. Daarvoor moeten er voldoende voorstanders zijn. Dankzij de positieve stemuitslag kunnen het winkelgebied en het bedrijventerrein de komende vijf jaar aan hun plan werken. De stemmingen stonden onder toezicht van notariskantoor Van Dongen.

Dankzij deze samenwerking zijn de lasten evenwichtig verdeeld over alle ondernemers en vastgoedeigenaren. Doordat iedereen (verplicht) meedoet én meebetaalt, komen plannen makkelijker van de grond en wordt de saamhorigheid vergroot. De initiatiefnemers zijn dan ook gelukkig met deze uitkomst.

De rol van de gemeente is het heffen van de BIZ-bijdrage bij alle ondernemers. In het Winkelhart betalen ook de vastgoedeigenaren mee. Het opgehaalde geld wordt besteed aan de verbetering van de omgeving. In het BIZ-plan staat hoe het geld besteed wordt en hoeveel ondernemers en eigenaren daaraan bijdragen.
 

 
 
 


Door: Gemeente Ridderkerk