Ridderkerks Dagblad | Wisselende reacties op drempels Ringdijk

Wisselende reacties op drempels Ringdijk

mainImage
Volgens sommige bewoners wordt op de Ringdijk in Ridderkerk ter hoogte van Slikkerveer ondanks de drempels nog steeds te hard gereden.

door Geert van Someren

Bij de gemeente is door de bewoners aan de Ringdijk in Slikkerveer wisselend gereageerd op de recent gerealiseerde aanpassing van de weg. Enerzijds maakt de oranje asfaltkleur duidelijk dat auto’s hier een ondergeschikte positie hebben ten opzichte van langzaam verkeer, anderzijds moeten fikse verkeersdrempels de snelheid van het autoverkeer beteugelen.

Het Ridderkerks college van B&W heeft in antwoord op vragen van het PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk laten weten dat sommige bewoners aangeven dat de drempels te laag zijn en het verkeer niet voldoende afremmen. Andere bewoners geven juist het tegenovergestelde aan. Vooraf zijn bewoners uitgebreid betrokken bij de plannen. Ze hebben ontwerpen gezien en daarop gereageerd.

Aanpassingen van de drempels zijn mogelijk, zoals deze verlagen of verlengen. Beide aanpassingen zullen de snelheid remmende werking verminderen, aldus het college. In de komende tijd zal een radarmeting plaatsvinden om objectief vast te stellen of er daadwerkelijk te hard wordt gereden. De maximum toegestane snelheid ter plaatse is 30 km/u. Het PvdA-raadslid vindt dat de bebording beter kan.

“Afhankelijk van de uitkomsten van de snelheidsmetingen, zal worden gekeken of verdere maatregelen noodzakelijk zijn”, aldus het college in het antwoord op de vragen. “Daarnaast lijkt het verstandig om op de Ringdijk regelmatig het snelheid-informatiedisplay te plaatsen. Dit display toont de werkelijk gereden snelheid van de weggebruiker en kan het gedrag positief beïnvloeden”.


Foto: Geert van Someren