Ridderkerks Dagblad | Stichtingen: oeververbinding sloopt natuur

Stichtingen: oeververbinding sloopt natuur

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Stichting Het Huys ten Donck bundelen de krachten in hun strijd tegen een oeververbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard. Beide partijen spreken zich middels een statement duidelijk uit tegen een oeververbinding, die wordt gezien als een bedreiging voor natuur en erfgoed. 

"Daar hebben we in deze drukbevolkte provincie al zo weinig van", merkt Ninouk Vermeer op. Het regiohoofd Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap vindt dat Zuid-Holland werk moet maken van de schaarse natuur in de provincie. "De binnenstedelijke variant die eveneens op tafel ligt is een veel betere keuze. Met een brug of tunnel over de Nieuwe Maas gaat er zóveel moois verloren." 

Catharina Groeninx van Zoelen, eigenaar van Het Huys ten Donck, maakt zich eveneens grote zorgen. Het huis zelf is een Rijksmonument, er omheen liggen de Donckse Velden: voormalige agrarische gronden die zijn omgevormd tot natuur- en recreatiegebieden. "Het gaat om de laatste stukjes groen in deze omgeving, er is hier verder niks", stelt Groeninx van Zoelen. 

Met de komst van een brug verdwijnt het ongerepte karakter van de buitenplaats, waarschuwt zij. "De rust en het weidse open landschap gaat dan verloren. Dat zou eeuwig zonde zijn. Wij doen al jaren ons best om het huis en de omliggende Donckse Velden, dat wij als één geheel zien, te beschermen. Als er dan op een paar honderd meter een drukke weg langs loopt, lukt dat niet meer. Want met zo’n weg komt ook de bedrijvigheid en is deze laatste rustige plek voorgoed verdwenen.”