Ridderkerks Dagblad | Steeds meer geld naar sociaal domein

Steeds meer geld naar sociaal domein

mainImage
Financieel wethouder Marco Oosterwijk: “Bewust gekozen om niet op voorzieningen of beleidsdoelstellingen te bezuinigen”.

door Geert van Someren

In de jaren tussen 2015 en 2019 heeft de gemeente Ridderkerk circa 13 miljoen euro meer aan het sociaal domein uitgegeven dan er aan inkomsten van de Rijksoverheid tegenover stonden. In 2018 was het verschil het grootst: 30,50 miljoen euro is dat jaar uitgegeven aan zaken die te maken hebben met zorg en welzijn, terwijl het Rijk 25,45 miljoen vergoedde. Dat blijkt uit antwoorden die het Ridderkerks college van B&W onlangs heeft gegeven op vragen van het CDA.

De tekorten zijn mede veroorzaakt door het streven van het Rijk om bij de drie decentralisaties op dat deel van de zorg te bezuinigen. De gedachte was dat de uitvoering op lokaal niveau doelmatiger zou kunnen dan landelijk het geval was. In de praktijk kampen steeds meer gemeenten in Nederland met een tekort op hun begroting. Het Ridderkerks college heeft over 2019 geen vergelijking kunnen maken, omdat de vergoeding inmiddels deel uitmaakt van het gemeentefonds.

Niet bezuinigen
Het college van B&W merkt in antwoord op vragen van D66 op dat bewust is gekozen in Ridderkerk niet op voorzieningen of beleidsdoelstellingen te bezuinigen. “Verdwenen voorzieningen worden immers weer moeilijk opnieuw opgebouwd. Binnen het sociaal domein is ook heel bewust niet op preventie bezuinigd omdat de kosten van zorg achteraf vaak hoger zijn”, aldus het college.


Foto: Geert van Someren