Ridderkerks Dagblad | Rotterdam zet subsidie aan Diergaarde niet stop

Rotterdam zet subsidie aan Diergaarde niet stop

mainImage
Links: raadslid Ruud van der Velden

Wethouder Bert Wijbenga is niet van plan om de subsidie voor Diergaarde Blijdorp stop te zetten. De Rotterdamse fractie van de Partij voor de Dieren had hem dat in overweging gegeven naar aanleiding van het besluit van de Belgische gemeente Elsene, die voortaan uitstapjes van scholen aan de dierentuin verbiedt. Volgens het bestuur van de Belgische gemeente heeft een bezoek aan de dierentuin geen pedagogische meerwaarde. In Rotterdam is raadslid Ruud van der Velden het daar roerend mee eens.

Wijbenga niet. ‘’Een bezoek aan een dierentuin heeft volgens ons wel degelijk een belangrijke educatieve waarde op het gebied van natuurbehoud en dierenwelzijn voor schoolleerlingen. Maar uiteraard hangt dat samen met de activiteiten die in de dierentuin worden aangeboden, en met de doelstellingen. In Diergaarde Blijdorp is de nadruk steeds meer komen te liggen op een keuze voor bedreigde soorten en op het streven om diersoorten meer ruimte te geven.’’

Naar de mening van Wijbenga probeert Blijdorp een evenwichtig beeld te scheppen van het gehele dieren- en plantenrijk, ‘’maar de nadruk ligt vooral op dieren en planten die bedreigd worden in hun voortbestaan. Diergaarde Blijdorp speelt daarom een grote rol in internationale fokprogramma’s.’’ Daarnaast wil Diergaarde Blijdorp haar onderzoeksfaciliteiten uitbreiden in samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen, ten behoeve van het wereldwijde onderzoek naar het behoud en herstel van de biodiversiteit.

De gemeente subsidieert Diergaarde Blijdorp jaarlijks voor 851.000 euro. Uit het jaarverslag van de diergaarde over 2018 - de meest recente editie - blijkt dat er met diverse NME-activiteiten en lespakketten ruim 16.000 leerlingen van Rotterdamse scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn bereikt.