Ridderkerks Dagblad | Rotterdam leent 68 mio voor energietransitie

Rotterdam leent 68 mio voor energietransitie

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

door Jan D. Swart

Het college van B&W wil zijn milieuwethouder Arno Bonte niet met een lege portefeuille voor schut zetten en gaat eenmalig 68,2 miljoen euro lenen bij het Investerings Fonds Rotterdam om een spectaculair begin te kunnen maken met de energietransitie. In het ergste geval kost dit 1,5 miljoen euro rente, maar dat neemt het stadsbestuur op de koop toe. Het college wil dat de target van GroenLinks binnen het coalitieakkoord glans krijgt en serieus wordt genomen.

De lening zal in 2020 worden afgelost met het geld van de verkoop van Eneco. Arjan van Gils, de wethouder van Financiën, zei vandaag bij de presentatie van de Voorjaarsnota 2019 dat er nog voor de komende zomer inzicht zal zijn in de verkoopontwikkelingen. Kandidaten genoeg, zei hij, om er als realist wel aan toe te voegen dat als de verkoop van Eneco – waarvan de gemeente Rotterdam grootaandeelhouder is – uit de rails loopt er sprake is van een probleem. Dat zou trouwens niet de enige zijn, want naast de uitgesproken ambities en het altijd ronkende enthousiasme waarmee locoburgemeester Bert Wijbenga het coalitieakkoord tot een heilig schrift verheft, moest Van Gils naar eer en geweten een paar kneiters van zeperds kwijt.

Ten eerste komen er minder inkomsten los vanuit het Gemeentefonds. Niemand weet nog hoeveel. Verder vallen de uitvoeringskosten binnen de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hoger uit, zodat er een bestemmingsreserve van 35 miljoen moet worden getroffen. Dan is er vanuit het Rijk een verhoging van de stortbelasting van 15 miljoen in het vooruitzicht gesteld en tenslotte moet men nog met een hondenkam door de Vastgoedportefeuille om 35 miljoen weg te werken.

Van Gils noemde het ‘’scherp aan de wind zeilen’’ en lachte verder het valse vermoeden weg dat wethouder Bonte inzake de energietransitie had staan stampvoeten toen wellicht even overwogen was om de aanval op het fossiele deel van de haven uit te stellen tot de verkoop van Eneco. ‘’Nee, er was niet gestampvoet en ja, die lening was een keurige gezamenlijke collegebeslissing geweest’’, zei Van Gils, om nadrukkelijk te beklemtonen dat het natuurlijk heel raar zou zijn om zo’n speerpunt als energietransitie uit te stellen.

‘’En wat is nou 1,5 miljoen rente op zo’n bedrag voor deze operatie’’, vond Bonte zelf, die er met gevoel voor humor aan toevoegde: ‘’Natuurlijk heb ik staan stampvoeten.’’

 


Foto: Digitaal Dagblad