Ridderkerks Dagblad | Ridderkerk wil verdere verbetering OV

Ridderkerk wil verdere verbetering OV

mainImage
In Ridderkerk heeft wethouder Peter Meij het openbaar vervoer in zijn portefeuille.

door Geert van Someren

Naast de plannen voor twee verbindingen met hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) per bus, heeft het Ridderkerks college van B&W aan de RET gevraagd om beter openbaar vervoer vanuit Ridderkerk naar het NS-station in Barendrecht. Ook wil Ridderkerk dat een oplossing wordt gevonden voor de hiaten in het openbaar vervoer door Rijsoord. Dat blijkt uit de reactie op het vervoerplan van de RET voor 2021, die het college heeft gegeven aan de regionale vervoersautoriteit MRDH.

“Omdat Rijsoord in het concessiegebied van de RET ligt, zijn wij van mening dat het opvullen van hiaten een taak is van de RET en de MRDH”, zo staat in de reactie. Nu hebben wij een vervoersprobleem opgelost waar in onze optiek een rol weggelegd is voor de MRDH als concessieverlener en RET als vervoerder. Wij willen graag met de RET in overleg gaan om een maatwerkoplossing te zoeken voor genoemde vervoershiaten”. Het college denkt daarbij aan een tweede busverbinding of uitbreiding van de bestaande buurtbus.

Station
Het college van B&W wil ook graag een onderzoek naar een verbinding van Ridderkerk via Nieuw Reijerwaard naar het NS-station in Barendrecht. “Vanuit de inwoners van onze gemeente wordt regelmatig de wens geuit om de verbinding Ridderkerk - Barendrecht te verbeteren”, schrijft het college. “Het gaat daarbij om de verbinding De Schans - Ridderkerk Centrum - Nieuw Reijerwaard - Barendrecht Station - Barendrecht Postkantoor. Wij vragen de RET om creatief mee te denken om naast de buurtbus ook regulier RET busvervoer in te zetten op deze voor onze inwoners belangrijke verbinding”.

Lijn 245
In het vervoerplan voor 2021 is opgenomen dat buslijn 245 tussen Kralingse Zoom en het zuiden van Ridderkerk tussen 12.00 en 14.00 uur vaker gaat rijden. Het college betreurt het dat “onze wens om ook in de avonduren een extra rit te rijden vanaf Kralingse Zoom, niet is opgenomen in het vervoerplan”. Voor reizigers die in de late avondspits van Kralingse Zoom naar Ridderkerk reizen zou een extra rit na 18:30 uur een waardevolle toevoeging zijn, zo staat in de reactie. Positief reageert het college op het door de RET vooruitlopen van de invoering van HOV, door de route van lijn 245 zodanig te wijzigen, dat deze gedeeltelijk over beoogde HOV-route gaat rijden.


Foto: Geert van Someren