Ridderkerks Dagblad | Nieuwe leverancier Ridderkerkpas

Nieuwe leverancier Ridderkerkpas

mainImage
Nieuwe leverancier Ridderkerkpas.

door Geert van Someren

Voor de sinds 2016 in gebruik zijnde Ridderkerkpas wordt – na een openbare aanbesteding – per 1 januari de firma Intermediad de nieuwe leverancier. Intermediad heeft veel ervaring met dit soort passen, zo heeft het Ridderkerkse college van B&W de gemeenteraad geinformeerd. Onder andere zijn Den Haag, Rotterdam en Utrecht klant, maar ook kleinere gemeenten als Goeree-Overflakkee, Veenendaal en Rhenen.

De Ridderkerkpas wordt gebruikt om regelingen voor minima uit te voeren. Daarnaast ontvangen mantelzorgers de voor hen bedoelde pluim ad € 75,- via de pas. Met het geld dat op de pas staat, kunnen de pashouders terecht bij Ridderkerkse ondernemers en organisaties. Het college heeft de complete dienstverlening die daarmee samenhangt overgedragen aan Intermediad. Door de aanbesteding zullen de kosten voor de Ridderkerkpas dalen. Wel moeten éénmalig startkosten worden betaald aan de nieuwe leverancier.

Volgend jaar pakt de gemeente ook het al jaren op de plank liggende plan op voor een pas die alle inwoners kunnen gebruiken. Dat gebeurt met een pilot. Die zal in het vierde kwartaal van 2020 worden geëvalueerd. Aansluitend wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd en word besloten of die pas-voor-iedereen er komt. De pilot en de startkosten betaalt Ridderkerk uit het bestaande budget voor de pas.


Foto: Geert van Someren