Ridderkerks Dagblad | Meer papier en GFT ingezameld

Meer papier en GFT ingezameld

mainImage

PMD bij restafval
Vanaf 1 januari wordt PMD niet meer apart ingezameld. De zakken plastic aan de palen verdwijnen dan uit het straatbeeld. Tot die tijd kunt u PMD aan de paal blijven aanbieden. Vanaf 1 januari mogen plastic, metalen verpakkingen/blikjes en drinkpakken bij het restafval. Het wordt dan door machinale nascheiding uit het restafval gehaald.

GFT
Per 1 november is de gemeente gestopt met het laten schoonmaken van de GFT-minicontainers. Wilt u uw minicontainer laten schoonmaken, dan kunt u hiervoor een bedrijf inhuren.

De GFT-cocons zijn geplaatst. Ze staan nu open, zodat u uw GFT-afval al daar kunt wegbrengen. Vanaf half december ontvangen huishoudens van appartementen nieuwe afvalpassen. Vanaf dat moment worden de GFT-cocons geprogrammeerd. De nieuwe systemen worden gekoppeld aan de postcodes en huisnummers van inwoners die toegang krijgen. Zodra de postcodes en huisnummers zijn gekoppeld, is de cocon alleen te openen met de nieuwe pas.

De afvalpas bij HVC blij voorlopig bestaan voor alle Ridderkerkers. Ook voor huishoudens van appartementen. De pas heeft u namelijk nodig voor toegang tot het Afval Aanbied Station van HVC.

Resultaten
Het nieuwe afvalinzamelsysteem laat volgens de gemeente al de eerste positieve resultaten zien. Tussen 7 oktober en 17 november heeft de gemeente ruim 163.000 kilogram restafval minder ingezameld dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Uw inspanningen afval nog beter te scheiden zijn nu al zichtbaar, stelt de gemeente. 


Foto: Twitter Albert van Winden