Ridderkerks Dagblad | Hospice uit voorzorg van zes naar vier bedden

Hospice uit voorzorg van zes naar vier bedden

mainImage

Vrijwilligers van Hospice De Reiziger in Barendrecht kunnen met behulp van het crisisteam de gasten blijven ontvangen en begeleiden! Ook in het hospice vraagt het coronavirus veel van vrijwilligers en de gasten. Het crisisteam, bestaande uit bestuurslid kwaliteitszorg, twee coördinatoren en de verpleegkundige van Laurens speelt daarin een belangrijke rol. Doelstelling van het team is de gasten te kunnen blijven ontvangen en de veiligheid van vrijwilligers en gasten te borgen. Dagelijks bespreekt het ingestelde crisisteam welke stappen genomen moeten worden. Zo is het aantal van 6 bedden afgeschaald naar 4 bedden. Dit om de gasten de zorg en aandacht te kunnen blijven geven waar men recht op heeft.

De huidige periode betekent wel dat een deel van de vrijwilligers niet naar het hospice kan en dat wordt erg door hen gemist. Hierdoor is het aantal vrijwilligers duidelijk wel beperkter. Er wordt een een streng (RIVM)beleid gevolgd, geen verkouden vrijwilligers, geen vrijwilligers boven de 70 en als er iemand in de omgeving wellicht Corona zou kunnen hebben dan ook geen hospice. De vrijwilligers die wel aanwezig kunnen zijn zetten een tandje bij en missen daarbij hun afwezige collega. Het is geweldig te merken dat de omgeving aandacht heeft voor het hospice en op diverse wijzen hun ondersteuning biedt. Dank aan iedereen die betrokken is bij het hospice én dank aan het crisisteam namens alle gasten, familie en vrijwilligers is op zijn plaats!

 


Foto: Hospice De Reiziger